Britter riskerar att bli "illegala"

TT

Publicerad 2021-04-13

Efter den 30 september förlorar britter sin rätt att bo här, ifall de inte har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. Arkivbild.

Efter brexit riskerar britter som bosatt sig i Sverige att förlora sin rätt att bo, arbeta och studera här – om de inte ansöker om en ny uppehållsstatus.

Enligt den brittiska ambassaden berörs ungefär 20 000 britter i Sverige.

Det handlar om brittiska medborgare som kommit till Sverige under EU:s fria rörlighet. Enligt den brittiska ambassaden är många av dem osäkra på om de beviljats uppehållstillstånd enligt svensk lag, eller om de har uppehållsrätt enligt EU-regler.

Det är den senare kategorin som riskerar att förlora sin rätt att bo här, om de inte ansöker om en ny uppehållsstatus senast den 30 september.

"Om du är britt och bor i Sverige, är det dags att ta reda på ifall du kom hit under EU:s fria rörlighet eller svensk lag, och att ansöka om den nya statusen ifall det behövs", säger den brittiska ambassadören Judith Gough i ett pressmeddelande.

Ambassaden betonar att den svenska regeringen har infört en status som låter britter fortsätta sina liv här som förut, och att det är gratis och enkelt att ansöka, antingen på nätet eller genom ett pappersformulär. Hittills har ungefär 7 000 britter ansökt.