Läkemedelsverket om vaccinoron: Därför sticker Astra ut

161 personer har hittills dött efter att ha vaccinerats mot covid-19 i Sverige.

Trots att det i de flesta fall inte finns något direkt samband till vaccineringen är många oroliga.

– Jag kan förstå att det låter mycket, men det ska ses mot att nästan 1,5 miljoner människor har vaccinerats, säger Veronica Arthursson, chef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Turerna kring läkemedelsjätten Astra Zenecas coronavaccin har varit många, vilket fått en del svenskar att avstå från vaccinet.

Häromdagen kunde Aftonbladet berätta om 61-åriga Christina som efter att ha fått Astras vaccin fick en koagulationsrubbning och dog.

På Läkemedelsverkets hemsida rapporterar myndigheten löpande misstänkta biverkningar kopplade till coronavaccinen.

Astra sticker ut

Fram till den 7 april hade totalt 22 056 rapporter om misstänkta biverkningar inkommit från hälso- och sjukvården samt från privatpersoner för de tre vacciner som har godkänts mot covid-19 i Sverige.

Bland rapporterna sticker Astra Zenecas vaccin ut. Totalt finns 14 832 rapporter om misstänkta biverkningar av Astras vaccin, jämfört med 6 110 för Pfizers och 1 114 för Modernas.

Kvinna får Pfizer-vaccin i Sollentuna. Arkivbild.
Kvinna får Pfizer-vaccin i Sollentuna. Arkivbild.

Men vad gäller antalet inrapporterade dödsfall till Läkemedelsverket efter vaccinering har flest personer dött efter Pfizers vaccin.

Av de totalt 882 000 som fått Pfizers vaccin i Sverige har 145 personer avlidit.

Motsvarande för Astra Zeneca är 298 000 vaccinerade och 7 dödsfall, för Moderna 127 000 vaccinerade och 9 dödsfall.

VaccinAntal vaccineradeRapporter, biverkningDödsfall
Astra Zeneca298 00014 8327
Pfizer882 0006 110145
Moderna127 0001 1149
TOTALT1 307 00022 056161
Källa: Läkemedelsverket

”Kan vara helt andra faktorer”

Veronica Arthurson, chef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, säger att hon har förståelse för att siffrorna kan öka oron men säger att man måste tolka dem i ett sammanhang.

– Enskilda spontanrapporter kan oftast inte svara på om det finns ett eventuellt samband mellan läkemedlet och den rapporterade misstänkta biverkningen, eller om det rör sig om helt andra faktorer. Vanligen behöver man studera ett större underlag för att konstatera om vaccinet medför en riskökning för en viss typ av händelse eller ej, säger hon.

– Gällande dödstalen efter Pfizers vaccin så kan vi se att merparten av dem som avlidit är äldre personer, de flesta över 80 år, och med underliggande sjukdomar. Sedan finns det även yngre personer men de är relativt få och vi har inte kunnat hitta någon tydlig koppling mellan dödsfallen och vaccineringen.

Veronica Arthursson är chef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.
Veronica Arthursson är chef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Någon koppling till vaccinet har heller inte setts för de nio dödsfall som rapporterats in för personer som fått Modernas vaccin, säger Veronica Arthursson.

Däremot har EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, konstaterat att det finns ett samband mellan Astra Zenecas vaccin och mycket ovanliga fall av blodproppar i kombination med låga halter av blodplättar.

Tre fall i Sverige

Hittills har tre sådana fall rapporterats i Sverige. Två kvinnor drygt 60 år gamla och en kvinna i 30-årsåldern. En av dem har avlidit.

– Man kan ju inte säga att inget inrapporterat dödsfall efter vaccinering med Astra har någon koppling till vaccinet. Men jag vill poängtera att det rör sig om en extremt ovanlig men allvarlig biverkning, säger Veronica Arthursson.

Kan bero på mediebevakningen

Att antalet rapporter om misstänkta biverkningar är flest för Astras vaccin, trots att fler fått Pfizers vaccin, kan ha flera förklaringar. Bland annat tror Veronica Arthursson att den intensiva mediebevakningen av Astras vaccin bidragit.

Sprutor laddas med vaccin från Astra Zeneca.
Sprutor laddas med vaccin från Astra Zeneca.

Samtidigt säger hon att det generellt finns en stor underrapportering av misstänkta biverkningar.

– Vi vet därför inte exakt hur många som har fått en misstänkt biverkning av respektive vaccin, det kan finnas ett stort antal som inte har rapporterats in. Det går därför inte att säga, utifrån spontanrapporteringen, att Astras vaccin har fler biverkningar än Pfizers.

– Det som däremot går att säga är att det verkar finnas en högre rapporteringsbenägenhet kopplad till Astras vaccin, jämfört med de andra. Det är något vi sett sedan det började användas.

”Förstår att det låter mycket”

På frågan hur hon tänker kring att många är oroliga för både vaccin och biverkningar säger Veronica Arthursson att hon har stor förståelse för detta.

– För mig är det tydligt att nyttan med vaccinet överväger riskerna. Men naturligtvis är det oerhört tragiskt när enstaka individer drabbas hårt, oavsett om det är av biverkningar eller av svår sjukdom i covid-19., säger hon.

– Jag kan även förstå att det låter mycket att 161 personer har avlidit efter vaccinering, men det ska samtidigt ses mot att nästan 1,5 miljoner människor har vaccinerats mot covid-19 i Sverige.

 

PODD Varumärket Astra Zeneca

Aftonbladet Daily med Eva Ossiansson, ekonomie doktor och varumärkesexpert vid Handelshögskolan i Göteborg.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE