Ny rapport: Corona ökar i hela landet

Så är läget i din region just nu

Smittspridningen av covid-19 ökar i hela Sverige och hälften av alla regioner arbetar nu i stabsläge.

Smittan har tagit sig in på äldreboenden, i kriminalvården och fler vårdas på sjukhus.

Det visar länsstyrelsens rapporter till regeringen.

”Allvarlig ökning”, ”dramatisk ökning”, ”snabbt ökande smittspridning”.

Veckans rapporter från landets länsstyrelser till regeringen om coronaläget är ingen munter läsning.

20 av 21 län rapporterar att smittspridningen ökar. Flera län uppger också att smittan kommit in på särskilda boenden för äldre. Smittan har också tagit sig in i Kriminalvården och i en rapport uttrycks oro för att våld mot kvinnor kan öka när fler och fler isolerar sig i sina hem.

De lokala restriktionerna som finns på många håll slår hårt mot näringslivet. I en kommun fruktar man massarbetslöshet på uppåt 20 procent som en följd av pandemin. Det finns också stor oro för hur en utebliven julhandel kommer att påverka affärsverksamheter.

Inifrån akutmottagning på Danderyds sjukhus under coronapandemien.
Inifrån akutmottagning på Danderyds sjukhus under coronapandemien.

Nått maxkapaciteten

Långt fler tester genomförs nu jämfört med hur i våras. Men sju regioner uppger att de har nått maxkapaciteten för testandet. Fem län uppger att det finns brister i analyskapaciteten.

Av rapporten framgår att trycket på sjukvården ökar med allt fler coronasmittade patienter inlagda på sjukhus. Det ökade antalet smittade leder också till hög sjukfrånvaro och personalbristen påverkar skola, vård och omsorg. Några län uttrycker oro för att det inte kommer att finnas tillräckligt med personal i vården.

Provtagning på Svågertorp i Malmö.
Provtagning på Svågertorp i Malmö.

Partiledarna träffas

Problemet som lyftes i förra veckans rapport – brist på munskydd – kvarstår också på sina håll.

För att bromsa smittspridningen överväger kommuner i åtta län att införa distansundervisning inom grund- och gymnasieskola. Vissa skolor har redan infört tillfällig distansundervisning, till exempel två skolor i Kronoberg och en i Södermanland.

Det enda län som inte rapporterar ökad smittspridning är Jämtland. Där uttrycks dock en oro för att den skyddsutrustning som finns inte ska räcka till.

Rapporten skickas till regeringen i dag. Under onsdagen ska partiledarna för samtliga riksdagspartier ha ett nytt möte om pandemiläget. Mötet väntas hållas digitalt, tre partiledare har de senaste dagarna befunnit sig i karantän efter att ha träffat personer med covid-19.

 

Så är coronaläget i din region

 • Stockholm: Ökad smittspridning och ökad belastning på vården. Två kommuner rapporterar betydande påverkan. Under fyra dagars paus i nybeställningarna av hemtester för att beta av den kö som uppstått är nu kön borta och ett tak har införts för beställning av tester.
 • Västerbotten: Smittspridningsfrekvensen ökar i hela länet (+635). Störst förändring syns i södra Lappland. Regionen ser en markant ökning av inneliggande patienter. Första nya dödsfallet inom länet sedan juni 2020.
 • Norrbotten: Fortsatt snabbt ökande smittspridning. 14 personer vårdas på sjukhus, varav 3 på iva samt 1 avliden. Mycket ansträngt vad gäller smittspårning. Fler kommuner rapporterar om smitta inom Säbo. Ökande oro gällande bland annat skyddsmaterial och personella resurser. Näringslivet och föreningslivet har utmaningar till följd av ändrat beteende i samhället.
 • Uppsala: Fortsatt ökad smittspridning. Cirka 70 vårdas på sjukhus varav ca 10 patienter på iva. Fem av länets åtta kommuner har smittade brukare.
 • Södermanland: Kraftig ökning av bekräftat smittade. 35 vårdas på sjukhus, varav 6 på iva. Regionen har sedan 5 november beslutat att all vårdpersonal ska bära munskydd vid vårdnära kontakter. Antalet arbetslösa och i program i länet är 16 154 vilket är en ökning med 17 procent (jämfört med 2019).
 • Gotland: Allvarlig ökning av antal smittade personer, nio personer vårdas på sjukhus. Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 6 600 fler personer i länet vecka 46 (jämfört med 2019).
 • Skåne: Antalet fall i Skåne ökar fortsatt, allt fler äldre smittas. Smitta finns på fler äldreboenden. Antalet inlagda på sjukhus fortsätter att öka. 77 vårdas på sjukhus varav nio på iva. Till följd av rekommendationer avseende hushållskontakter rapporterar kommunerna vissa utmaningar för arbetstagare. Medarbetare riskerar att hamna utan ersättning samt att osäkerheten kan medföra att medarbetare väljer att gå till arbetet trots smitta
  hemma. Efter rapporten till regeringen har antalet ökat. På onsdagsmorgonen rapporterades om 109 inlagda på sjukhus och 13 inlagda på iva.
 • Västernorrland: Smittspridningen i länet fortsätter öka. Bekräftade fall finns inom kommunal vård och omsorg. Det finns en stor oro för större ökning av grovt våld mot kvinnor och barn på grund av isolering i hemmet. Flera kvinnojourer uppger att de har ont om boendeplatser idag. Bekräftade fall hos 10 av 30 anställda på Kriminalvårdens enhet Frivården i Sundsvall.
 • Gävleborg: Smittspridningen i länet ökar. 17 vårdas på sjukhus varav två på IVA. Fortsatt ökning rapporteras inom kommunal omsorg.
 • Jämtland: Antal inlagda patienter har inte ökat. En inneliggande covid-patient. Oro för att det ska bli brist på skyddsutrustning, som handskar.
 • Halland: Smittspridningen i länet ökar. Under veckan har 7 till 12 smittade vårdats på sjukhus. Smittade över 80 år har nu stigit igen för fjärde veckan i rad, vecka 45 cirka 45 smittade över 80 år.
 • Kronoberg: Fortsatt kraftig ökning av antalet smittade. Personalfrånvaro inom omsorg och skola ökar i flera kommuner. Under oktober månad varslades 77 personer.
 • Kalmar: Dramatiskt ökning av smitta i länet, 15 vårdas på sjukhus. Smittspridning finns på särskilda boenden.
 • Värmland: Smittspridningen inom länet har ökat. 14 vårdas på sjukhus varav 2 på iva. Kapaciteten för provtagning och analys av PCR-test har nått maxtaket, men kapaciteten kommer ökas något under innevarande vecka. Reglerna har förändrats över tid, vilket leder till osäkerhet hos gränspendlarna.
 • Örebro: Smittspridning fortsätter att öka. 41 vårdas på sjukhus och 3 på iva. Smitta finns på tre Säbo.
 • Blekinge: Bekräftade fall ökar. Sex vårdas på sjukhus varav en på iva. Regionen rapporterar att smittspårningskapaciteten och analys för provtagning är överbelastade verksamheter. Kommun rapporterar om smitta bland personal och brukare på Säbo.
 • Jönköping: Bekräftade fall ökar konstant. 32 vårdas på sjukhus varav 4 på iva. 13 762 personer arbetslösa i länet vilket är en ökning med cirka 2 500 (jämfört med 2019).
 • Västra Götaland: Regionen rapporterar om fler som vårdas på sjukhus. Tillgängliga provtagningstider för PCR-tester matchar för närvarande inte efterfrågan inom primärvården. Analyskapaciteten är ansträngd. Många kommuner har en ökad smittspridning, medan andra förbereder sig på en ökad smittspridning. Tappet inom gränshandeln ligger i många fall runt 90-95 procentenheter och nu varnar Strömstad om att en massarbetslöshet på minst 20 % är att vänta i januari.
 • Västmanland: Fortsatt ökning av antalet smittade. Antalet sjukhusvårdade har ökat sedan förra rapporten, dock ingen ökning av iva-patienter. Svenska kyrkan rapporterar att ungdomsverksamheten påverkas av inställda läger samt att lokala allmänna råd i Örebro skapar oro och påverkar övriga stiftsdelar. Olika uppfattningar/tolkningar om covid-19 inom minoritetsgrupper i länet. Arbetslösheten i länet har ökat till en mycket hög nivå.
 • Dalarna: Fortsatt ökad smittspridning. Rapportering om att alla inte hinner smittspåras. Rekrytering av smittspårare pågår. Representanter från näringsliv rapporterar om fortsatta utmaningar för företag. De betonade vikten av att samhällets tillgängliga stöd för exempelvis enskilda firmor och fastighetsägare når ut snarast möjligt.
 • Östergötland: Ökad belastning på hälso- och sjukvården, 55 vårdas på sjukhus och 10 på iva. På grund av en driftstörning har kapaciteten påverkats tillfälligt att analysera prover. Just nu provtas endast prioriterade grupper och provsvar kan dröja.

Fotnot: Uppgifterna kommer från rapporter som länsstyrelserna sammanställt den 10 november och skickat till regeringen. Uppgifter kan ha ändrats sedan dess.

PODD Vad händer med coronatestningen?

Aftonbladet Daily pratar med Lena Mellin om hur testningen av coronaviruset hanteras i Sverige.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE