Bättre sömn motverkar demens hos äldre

Av:  TT

Dagens 70-åringar sover bättre än 70-åringar för trettio år sedan. De löper därmed mindre risk att drabbas av demenssjukdomar, visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Avhandlingen består av flera studier om sömnstörningar och sambandet med olika demenssjukdomar.

Kortare sömn

En av studierna jämförde sömnproblemen hos 70-åringar i dag jämfört med 70-åringar för 30 år sedan. Studien visade att 70-åringarna som undersöktes på 1970-talet hade dubbelt så hög förekomst av sömnproblem och sov kortare jämfört med de som undersöktes på 2000-talet.

"Att sömnproblemen hos äldre har minskat så mycket är väldigt positivt. Vi har kunnat konstatera att dålig sömn är en riskfaktor när det handlar om kognitiv sjukdom", säger Johan Skoog, doktor i psykologi och författare till avhandlingen i ett pressmeddelande.

Med kognition menas till exempel förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem och använda siffror och språk.

Förbättra välmående

Mer kunskap om sambandet mellan sömnstörningar och kognition kan ge sjukvården en bättre möjlighet att individanpassa insatser för att förbättra äldres hälsa och välmående.

En annan studie i avhandlingen undersökte sambandet mellan sömnstörningar och förekomsten av markörer för Alzheimers sjukdom i ryggmärgsvätskan.

− Vår studie visar att problem med sömnen kan påverka själva sjukdomsförloppet, säger Johan Skoog.

Högre risk

Ytterligare en annan studie har undersökt om sömnstörningar i 50- och 70-årsåldern har koppling till en ökad risk att utveckla demens senare i livet. Resultaten visat att de som led av sömnproblem löper en 24 procent högre risk att utveckla demens senare i livet än de som inte led av samma problem.

Publisert: