Äldreboenden öppnar för besök – "nödvändigt"

Av: 

Det nationella besöksförbudet på äldreboenden upphör från 1 oktober, meddelar socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff.
Det nationella besöksförbudet på äldreboenden upphör från 1 oktober, meddelar socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff.

En av Sveriges hårdaste coronarestriktioner upphör.

Från och med 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet på äldreboenden, meddelar regeringen.

Beslutet är underbyggt av bedömningar från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

– Jag skulle säga att det är nödvändigt att det upphör. Förbudet har haft allvarliga konsekvenser för äldre och deras anhöriga, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

En liten smittspridning, bättre hygienrutiner och större möjligheter för provtagning är viktiga skäl till expertmyndigheternas hållning. Som ersättning till besöksförbudet är nya föreskrifter och rekommendationer på gång, sådant som äldreboende måste eller förväntas följa när det gäller bland annat riskanalys, kompetens och ledarskap.

Fritt fram

För anhöriga finns inte längre någon tvingande restriktion, endast Folkhälsomyndighetens vanliga rekommendationer om att hålla avstånd och isolera sig vid symtom. Äldreboendena kan därför bara vädja om att inte allt för många besökare kommer samtidigt de första dagarna i oktober. Något som kommuner oroas inför, enligt intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner.

För att undvika en anstormning bör anhöriga till en början därför anordna schemalagda möten, enligt Folkhälsomyndigheten.

– I princip kan man tränga sig in ändå men vi förutsätter att det finns en dialog mellan anhöriga och boendet. I enstaka fall kan det bli problematiskt men i grunden tror jag det kommer fungera väl, säger Johan Carlson.

Lokala förbud komplext

Eftersom framtida utbrott av covid-19 sannolikt lär ske lokalt och regionalt, ser Folkhälsomyndigheten också över möjligheten för lokala besöksförbud på äldreboenden. Men frågan är juridiskt komplex och myndigheten vet inte än om det i så fall blir ett formellt besöksförbud eller om det i stället blir en stark rekommendation.

– Min bestämda uppfattning är att folk förstår allvaret även om det inte blir ett formellt förbud som kan upprätthållas polisiärt, säger Johan Carlson.

Att införa lokala besöksförbud på smittfria äldreboenden som riskerar smittspridning är inte möjligt enligt smittskyddslagen, enligt socialminister Lena Hallengren (S) som inte heller planerar för någon lagändring.

– Det finns mycket man kan titta på med smittskyddslagen. Men det är inte en översyn som görs precis nu och det kommer inte att bli möjligt för kommunerna att använda 1 oktober, säger hon.

Glatt mottagande

Socialministern säger att hon är väldigt glad att kunna ge beskedet om besöksförbudets upphörande, även om hon själv inte planerat något privat besök på äldreboende framöver.

– Jag hoppas att det som ersätter besöksförbudet gör att vi inte kommer behöva ett nytt, säger Hallengren.

Även äldreforskaren Ingmar Skoog är glad över dagens besked. Han har tidigare varit mycket kritisk till restriktionen.

– Då det här utvärderas måste man se till att sådana här ingripande beslut omprövas oftare. Inte var tredje månad som nu, utan varje månad, säger han.

På samma linje är Tove Harnett, docent i socialt arbete vid Lunds universitet med inriktning på äldreforskning, som påpekar att besöksförbudet inneburit stora uppoffringar.

– Det är viktigt att tänka på att äldreboenden inte är institutioner som sjukhus. Det är boenden där folk bor och lever sina liv. Man får inte tappa bort sig. Vi har arbetat mycket för att äldreboenden ska vara som de är i dag, säger hon.

Publisert: