Biden: Ekot från massakern i Tulsa hörs än

TT-AFP-Reuters

Publicerad 2021-06-02

President Joe Biden under sitt besök i Tulsa, där han hedrade offren för massakern och talade till efterlevande och överlevare.

Som den första sittande amerikanska presidenten har Joe Biden besökt Tulsa i Oklahoma för att hedra offren i en hundra år gammal massaker.

Presidenten utlovade bland annat satsningar på tiotals miljarder dollar för att bekämpa den sociala ojämlikheten mellan svarta och vita i USA.

Måndagen och tisdagen markerade hundraårsdagen av lynchningen av svarta medborgare i området Greenwood i Tulsa, då minst 300 människor dödades under ett dygn 1921.

– Det som hände i Greenwood var ett hatbrott och inhemsk terrorism, med en direkt koppling till det som sker i dag, sade president Biden i ett tal på tisdagskvällen till offrens efterlevande och de få överlevare som finns kvar.

Biden drog paralleller till stormningen av USA:s kongressbyggnad Kapitolium den 6 januari i år, samt till flera delstaters försök att begränsa möjligheten att rösta. Dessa händelser är ekon av samma problematik som utlöste massakern i Tulsa i Oklahoma, enligt Biden.

Först på senare år har berättelserna om massakern börjat sippra fram och bli en symbol för rasistiskt urskillningslöst våld i USA.

– Jag har kommit hit för att hjälpa till att fylla tystnadens tomrum, för i tystnad djupnar såren, sade Biden.

Politiska satsningar

Vita huset passar samtidigt på att lansera en rad politiska åtgärder för att bekämpa den sociala ojämlikheten mellan svarta och vita i USA. Bland annat ska tiotals miljarder dollar satsas på bland annat fattiga områden som Greenwood och på att bekämpa bostadsdiskriminering.

Biden sade också att han snart lanserar åtgärder för att motverka hatbrott och högerextremistiskt våld. Han har också givit vicepresident Kamala Harris i uppgift att arbeta mot flera republikanstyrda staters försök att skärpa vallagarna, vilket demokrater anser kommer att försvåra för framför allt svarta medborgare att rösta.

1 000 byggnader förstördes

Massakern i Tulsa började med att en svart man anklagades för att ha ofredat en vit kvinna. En mobb samlades utanför domstolsbyggnaden där han hölls, en mobb som växte och senare uppeldades av skriverier i den lokala tidningen Tulsa Tribune.

En grupp svarta, flera av dem krigsveteraner, mötte upp vid arresten för att försvara den gripne, som snart skulle släppas. Tumult bröt ut och skott avlossades.

Nästa dag, i gryningen, samlades vita män i större och allt vildare grupper för att plundra och bränna byggnader. Polismän sällade sig till dem.

När dagen var slut hade minst 300 personer dödats, över 10 000 var hemlösa, 1 000 byggnader förstörda och en hel stadsdel raserad.