Omfattande människohandel trots stängda gränser

Av:  TT

Trots pandemi och stängda gränser i stora delar av Europa låg antalet misstänkta fall av människohandel i Sverige kvar på höga nivåer under 2020.

– Det finns inget som tyder på att det blir bättre, säger Migrationsverkets samordnare.

Migrationsverket identifierade 366 fall av misstänkt människohandel under 2020. Siffran är klart lägre än de 481 fall som upptäcktes 2019, men hög beaktat att antalet asylsökanden nästan halverades under samma period.

– Trots pandemin har verksamheterna under 2020 rapporterat ungefär lika höga siffror som 2018, säger Lisa Hultin Knutas, nationell samordnare för arbetet mot människohandel på Migrationsverket.

2020 sökte knappt 13 000 personer asyl i Sverige, jämfört med 21 000 under 2019. Att man trots det kunnat hitta så pass många fall av misstänkt människohandel för 2020 beror på att man satsat stort på att utöka kunskapen kring människohandel och därmed blivit bättre på att upptäcka det, säger Hultin Knutas.

Ökande trend

Den relativt höga siffran bekräftar även trenden sedan flera år tillbaka att antalet rapporter om misstänkt människohandel ökar, enligt Migrationsverket.

– Det är inget som vi ser i våra ärenden eller i samverkan med andra myndigheter som tyder på att det blir bättre, säger Lisa Hultin Knutas.

Den mest förekommande formen av misstänkt människohandel har tidigare gällt sexuella ändamål, men sådana ärenden minskade tydligt under 2020, då de är vanligast inom ramen för asylprocesser, som ju gick ned markant under året.

Under 2020 var det i stället otillbörligt utnyttjande på arbetsmarknaden som var den vanligaste formen av människohandel som Migrationsverket identifierade. De ärendena låg på samma nivå som för 2019.

– Jag skulle tro att den främsta anledningen till det är att vi har haft ett omfattande regeringsuppdrag från 2019 som gäller just exploatering på arbetsmarknaden. Det har blivit en väldigt uppmärksammad fråga i alla våra processer, säger Lisa Hultin Knutas.

Färre unga brottsoffer

En tydlig skillnad gentemot 2019 är även att antalet minderåriga som rapporteras som misstänkta brottsoffer har sjunkit, från 92 till 48.

– Den höga siffran för 2019 bestod till stor del av unga pojkar och tonåringar från Marocko. Den gruppen har minskat i Sverige, i alla fall om man ser i kontakten med oss.

Här slår de stängda gränserna runtom i Europa tydligt igenom i statistiken, enligt Hultin Knutas.

– Med det sagt är det fortfarande en enorm utsatthet för de här människorna, och det gäller inte bara från Marocko. Stängda gränser betyder ju bara att personerna befinner sig någon annanstans, inte att lidandet tar slut.

Publisert: