Förslag: Tvinga skolor att polisanmäla elever

Anna Lena Wallström/TT

Björn Berglund/TT

Publicerad 2024-03-06

Regeringens särskilde utredare Jonas Trolle överlämnade på onsdagen ett delbetänkande till skolminister Lotta Edholm (L).

Gör skolor skyldiga att polisanmäla elever som misstänks för brott begångna i skolverksamheten.

Det föreslår regeringens särskilde utredare.

Skolan ”ska inte vara en fredad plats, eller en plats där man själv bestämmer vad som ska anmälas”. Det slår utredaren Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism (CVE), fast i samband med att ett delbetänkande nu lämnas över till regeringen.

Skolpersonal måste alltid anmäla till socialtjänsten om det finns tecken på att ett barn far illa. Men det finns ingen uttalad skyldighet att polisanmäla en brottsmisstänkt elev. Nu föreslås alltså en sådan skyldighet, om inte ”övervägande skäl” talar emot.

Kan det bli situationer där en skola anmäler en sjuåring?

– Det här handlar inte om konflikter mellan elever. I ett så extremt fall som en sjuåring skulle det till exempel kunna handla om en ung person som förvarar vapen eller narkotika och man vill se om det finns någon äldre eller organisering som står bakom, säger Jonas Trolle vid en pressträff.

Ansvaret för att polisanmäla ska ligga på rektor.

Flera förslag

I betänkandet finns även förslag på skärpta krav på att stänga ute obehöriga från skolor. Det blir inte krav på att låsa skolan, men väl att ”vidta åtgärder”. Utredningen föreslår också större möjlighet för kroppsvisitation och undersökning av elevers väskor. Detta ska göras av särskilt utsedd personal.

– Skolan måste involveras tydligare i det förebyggande arbetet. Vår uppfattning är att våra förslag underlättar och stödjer det arbetet, säger Jonas Trolle.

Breddat uppdrag

Slutbetänkande planeras till den 20 december i år och väntas handla om informationsutbyte mellan skolor och myndigheter i brottsförebyggande syfte.

I ett första delbetänkande föreslogs att CVE ska få i uppgift att stödja kommuner, socialtjänst, polis och andra aktörer för att förebygga skolattacker.

Det var den föregående S-regeringen som tillsatte skolsäkerhetsutredningen, efter att ett antal attacker skett på skolor och både personal och elever skadats eller dödats.

Därefter har den nuvarande regeringen breddat uppdraget till att omfatta fler typer av brott. Regeringens motivering är att samhället tidigt behöver identifiera barn och ungdomar som löper risk att hamna i kriminella nätverk.

ANNONS