Sida återupptar stöd till Unrwa

Marcus Lindström/TT

Publicerad 2024-03-15

Sida återupptar sitt stöd till UNRWA. Arkivbild.

Biståndsmyndigheten Sida har beslutat att återuppta sitt humanitära stöd till FN:s hjälporganisation för de palestinska områdena, Unrwa. Totalt handlar det om 31 miljoner kronor.

Utbetalningen av stödet sköts upp efter anklagelser om att Unrwa-anställda deltagit i terrorattackerna mot Israel i oktober. Sida uppger att Unrwa nu vidtagit åtgärder för att bland annat öka insynen och stärka granskningen av sin personal.

– Vi anser att vi nu är i en position där vi kan återuppta beredningen och fatta beslut om att betala ut de här pengarna, säger Jakob Wernerman, humanitär chef vid Sida, till TT.

– Beslutet är baserat på en sammantagen bedömning av den information som framkommit i olika utredningar och från Unrwa själva. De har även genomgått ett intensivt arbete för att stärka sina interna kontrollmekanismer.

I helgen beslutade regeringen att återuppta sitt så kallade kärnstöd – på 400 miljoner kronor i år – till Unrwa. Sidas stöd är separat från regeringens, och öronmärkt för humanitära insatser.

– Det ska bland annat gå till nödboende och skydd för internflyktingar i Gaza, och livräddande insatser som mat, rent vatten och sjukvård, säger Jakob Wernerman.

Beslutet att återuppta stödet togs på torsdagen.

Följ ämnen i artikeln