Vd svarar: Folk har alltid tyckt saker

Krishanterar med internmejl

Publicerad 2023-11-15

Nordic Wellness krishanterar efter 200 sekunders avslöjande.

I ett meddelande på företagets intranät påstår de att de personer som berörs i programmet inte arbetar kvar.

”Vi är medvetna om det som har hänt”, skriver de till sina anställda.

Magnus Wilhelmsson, VD på Nordic Wellness.

200 sekunder har avslöjat omfattande brister och sexism på Nordic Wellness.

Magnus Wilhelmsson, vd och grundare för företaget, vill inte ställa upp på en bandad intervju.

– Det här bolaget är 26 år och folk har alltid tyckt saker, säger han när Aftonbladet når honom på telefon.

Efter att Aftonbladets publicering har ett internmeddelande gått ut till alla som jobbar på Nordic Wellness.

”Vi är medvetna om det som har hänt och har vidtagit en rad åtgärder för att förhindra att liknande beteende ska uppstå igen. De personer som pekas ut i programmet arbetar inte heller längre kvar i bolaget.”

VD återkommer i mejl: ”Tar anklagelser på stort allvar”

Nordic Wellness vd Magnus Wilhelmsson vill inte ställa upp på en filmad intervju, men svarar senare i ett mejl på 200 sekunders frågor.

Hur vill du kommentera de anställdas anklagelser?

– Det är anklagelser som vi tar på största allvar.

Flera av våra källor har sagt att de påpekat den här kulturen men att ingenting har förändrats. Hur vill du kommentera det?

– Gällande företagskulturen i bolaget så tycker jag att vi har en bra och har haft en bra sådan, men med tusentals människor som arbetat eller arbetar hos oss så kan det såklart vara nån som tyckt eller tycker annorlunda. Vi arbetar systematiskt med dessa frågor och har processer på plats i syfte att förebygga och motverka beteenden som direkt strider mot vår uppförandekod. Vi arbetar löpande med att utbilda både våra chefer och medarbetare.

– Vi har precis haft besök av Arbetsmiljöverket som gav oss godkänt. Nyligen genomfördes även en större medarbetarundersökning genom en extern aktör som med svaren visar på en god arbetsmiljö.

Vi har pratat med 29 personer som arbetar eller har arbetat på Nordic Wellness. Det framkommer allvarliga anklagelser om sexism.

– Svaret är detsamma som ovan, det är ett agerande av enskilda medarbetare som inte är acceptabelt. När det kommer till vår kännedom så agerar ledning och hr-avdelning helt i linje med våra processer. Medarbetare som tidigare pekats ut med att bryta mot vår uppförandekod har i dagsläget en avslutad anställning på Nordic Wellness.

Måste man se ut på ett visst sätt för att arbeta på Nordic Wellness?

– Nordic Wellness är ett stort bolag med verksamhet över hela Sverige från Ystad i syd till Luleå i norr. Under 2022 så hade bolaget ca 4 500 unika medarbetare på lönelistan i olika åldrar, kön och etnicitet. På Nordic Wellness får medarbetare komma i alla former, så har det alltid varit och kommer att förbli. För vissa roller så krävs det dock personalklädsel.

Följ ämnen i artikeln