Allt färre röstar i utsatta områden

Lena Blomquist/TT

Publicerad 2023-06-05

Valdeltagandet skiljer sig, och ett områdes socioekonomiska utmaningar spelar uppenbarligen roll. Arkivbild.

Valdeltagandet minskade förra året mest i områden med stora socioekonomiska utmaningar, skriver Statistiska centralbyrån (SCB) i en rapport.

Dock finns det sex områden med stora utmaningar där valdeltagandet var högre än väntat. Bland dem finns Tjärna Ängar i Borlänge.

Totalt deltog 84 procent av de röstberättigade i valet hösten 2022, en minskning jämfört med valet fyra år tidigare.

SCB har detaljgranskat hur stor andel som röstade i närmare 6 000 delområden i Sverige, uppdelade utifrån socioekonomin. Det handlar om invånarnas ekonomiska standard, utbildningsnivå samt hur stor andel av dem som har haft ekonomiskt bistånd eller varit arbetslösa.

Granskningen visar att valdeltagandet minskade med 9 procentenheter i områden med stora socioekonomiska utmaningar. I områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar noterade SCB den minsta nedgången i valdeltagandet, 2 procentenheter.