Nyheter

Migrationsverkets prognos: Färre asylsökande

Av: 

TT

Pandemin fortsätter att påverka rörligheten i världen och därmed även Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande. Arkivbild.
Pandemin fortsätter att påverka rörligheten i världen och därmed även Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande. Arkivbild.

NYHETER

Pandemin fortsätter att påverka rörligheten i världen. I en ny prognos räknar Migrationsverket med att antalet asylsökande till Sverige ska bli färre än tidigare beräknat.

– I förra prognosen gjorde vi ett antagande att möjligheterna att resa successivt skulle öppnas upp. Men vi konstaterar nu att det är fortsatta hinder och vi bedömer att det kommer att finnas det även nästa år, säger Henrik Holmer som är planeringschef på Migrationsverket.

En annan faktor som gör att antalet asylsökande beräknas minska är regelverket om säkra ursprungsländer som började tillämpas i slutet av maj.

– De gör att vi ser en viss minskning av sökanden från främst Georgien och Mongoliet, säger Henrik Holmer.

Ovisst om Afghanistan

I prognosen skriver Migrationsverket att händelseutvecklingen i Afghanistan, med talibanernas snabba maktövertagande, innebär en förändrad situation som präglas av stor ovisshet.

Dels innebär det att det sedan i somras inte fattas några avslagsbeslut gällande asylsökande från Afghanistan men också att det inte genomförs några återvändanden.

Situationen gör också att det är svårt att prognostisera antalet flyktingar som kan tänkas söka sig från Afghanistan till Sverige.

– Utan tvekan är Afghanistan och utvecklingen där en stor osäkerhetsfaktor i prognosen. UNHCR bedömer att ungefär 3,5 miljoner afghaner befinner sig på flykt inne i landet. Men det är väldigt svårt att ta sig ut ur Afghanistan, säger Henrik Holmer.

Han säger att det kan ta många månader och kanske till och med flera år att ta sig från Afghanistan till Europa och att det kan ta lång tid innan vi ser effekterna och eventuellt fler asylsökande från landet i Europa och Sverige.

Migrationsverket har i uppdrag att överföra 6 400 kvotflytningar till Sverige under 2021. Hittills har myndigheten överfört cirka 4 400 personer varav drygt 650 personer kom inom ramen för den svenska evakueringsinsatsen i Afghanistan.

Dubbla utmaningar

Redan i den förra prognosen den 30 juli flaggade Migrationsverket för att den ändrade utlänningslagen, som gör att fler invandrare har tillfälliga uppehållstillstånd, skulle innebära en kraftig ökning av antalet förlängningsansökningar de närmaste åren.

– Det antagandet kvarstår. Vi har just nu svårt att hålla upp takten i ärendeprövningen och kommer att avgöra lite färre ärenden än vi räknat med.

Henrik Holmer säger att Migrationsverket brottas med dubbla utmaningar, där de samtidigt ska minska i vissa delar av verksamheten och öka i andra. Dessutom innebär den nya utlänningslagen ett nytt regelverk att förhålla sig till.

– Det tar ett tag innan organisationen lär sig det nya och kan tillämpa det på ett effektivt sätt. Det effekten har vi flaggat för och den har uppstått. Men det är till viss del en övergående effekt.

Publisert: