Uppgifter: Samarbete utanför Nato avfärdas

Av:  TT

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och utrikesminister Ann Linde (S) under en pressträff efter ett säkerhetspolitiskt möte i april. Arkivbild.
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och utrikesminister Ann Linde (S) under en pressträff efter ett säkerhetspolitiskt möte i april. Arkivbild.

Den säkerhetspolitiska analysen som riksdagspartierna förhandlat fram presenteras på fredag. Men redan nu har Svenska Dagbladet tagit del av ett utkast till rapporten där det framgår att samarbeten utanför Nato avfärdas.

Flera försvarsalternativ har lyfts fram sedan det svenska säkerhetsläget förändrats till följd av den ryska invasionen av Ukraina.

Det har bland annat förts diskussioner mellan socialdemokrater i Sverige och Finland om att länderna skulle kunna ingå i en egen försvarsallians med stöd av USA, då som ett alternativ till Natomedlemskap.

En annan tanke har varit att etablera ett starkare EU-försvar, men av utkastet framgår alltså att samarbeten utanför Nato avfärdas, liksom ett gemensamt EU-försvar.

Det anses inte vara ”ett realistiskt alternativ att utveckla bilaterala försvarsallianser, med ömsesidiga försvarsgarantier, utanför befintliga europeiska och euroatlantiska strukturer”, citerar SvD.

Däremot är det enligt utkastet ”av betydande värde att Finland och Sverige fortsätter att agera i nära samverkan som svar på det förändrade säkerhetspolitiska läget”.

Ländernas samverkan var även en central del i den finländska säkerhetspolitiska redogörelsen som presenterades den 13 april.

Den säkerhetspolitiska analysen tillsattes den 16 mars och har letts av utrikesminister Ann Linde (S). Slutsatserna som presenteras i rapporten kommer att ligga till grund för en eventuell ansökan om svenskt Natomedlemskap.

Publisert: