Natokälla: Vi kommer inte stå passiva om Sveriges säkerhet hotas

Sverige har redan haft ingående samtal med Nato om en anslutning.

Enligt tjänstemän på försvarsalliansens högkvarter kan Sveriges ansökan godkännas inom ett dygn.

– Nato kommer inte stå passivt om Sveriges eller Finlands säkerhet hotas under ansökningsperioden, säger en högt uppsatt Natotjänsteman till Aftonbladet.

Sverige har under lång tid haft ett nära samarbete med Nato – som senaste decennierna blivit allt mer öppet.

På senare tid har ingående samtal förts mellan svenska diplomater och tjänstemän från Natos högkvarter i Bryssel om vad ett svenskt medlemskap skulle innebära. 

En svensk ansökan, troligen undertecknad av utrikesminister Ann Linde (S), kan lämnas in när som helst och redan samma dag väntas Nato ta beslut om att inleda anslutningsförhandlingar.

PLUS: Den historiska veckan – nu börjar den

– Vi väntar oss att anslutningsförhandlingarna med varje land kommer att ta ungefär en dag, säger en Natokälla med god insyn.

Anslutningsförhandlingarna efter en ansökan kommer att kretsa kring bland annat militära spörsmål som huruvida Sverige är berett att delta i Natos övningar, huruvida Sverige kommer att uppnå ett försvarsanslag på två procent av BNP och huruvida Sverige är beredd att bistå Nato-allierade i händelse av en attack.

– Vi brukar kalla ansökningsförhandlingarna för Natos äktenskapslöften. Det är en standardiserad process där vi går igenom vad ett medlemskap för med sig, säger Natokällan.

Ann Linde.
Ann Linde.

Det är också under dessa samtal som Sverige har möjlighet att föra fram förslag på undantag såsom Danmark och Norge gjort gällande kärnvapen och stationär trupp inom landets gränser.

Processen från ansökan till avklarade anslutningsförhandlingar väntas ta totalt bara ett dygn.

Efter förhandlingarna skrivs en rapport som medlemsländerna har att ta ställning till – i beslutet om Sverige ska godkännas som ansökarland eller inte.

Nato-toppmötet i Madrid i slutet av juni har i Sverige lyfts fram som en hållpunkt för ett möjligt svenskt medlemskap. Men enligt Natokällan kommer anslutningsprocessen ha sin gång oavsett hur den förhåller sig till toppmötet.

– Det beror helt på tidtabellen. Men med tanke på säkerhetssituationen kommer vi inte att fördröja något på grund av ett kommande toppmöte. I stället kan det bli så att Sverige och Finland, om de ansöker snart, lyfts fram under det här toppmötet och att inga beslut tas då.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och Sveriges utrikesminister Ann Linde
Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och Sveriges utrikesminister Ann Linde

Efter att Sverige godkänts som ansökarland väntas en ratificeringsprocess i varje Natolands parlament som kan ta två–tolv månader.

– Eftersom vi befinner oss i en säkerhetssituation nu, där Ryssland till och med hotar med icke-konventionella vapen, att medlemsländernas parlament kommer att vilja röra sig framåt så snabbt som möjligt, säger Natokällan.

PLUS: Putins skräckplan för Sverige: ”Nyttiga idioter”

I vilken mån kan Nato bistå med säkerhetsåtgärder under den här perioden?

– Sverige och Finland har båda väldigt starka nationella försvar och det vet vi eftersom de är nära partners till Nato. Nato kommer inte stå passivt om Sveriges eller Finlands säkerhet hotas under ansökningsperioden.

Källan nämner flera typer av säkerhetshöjande åtgärder som planeras om Sverige och Finland ansöker.

– Vi har redan nu ett väldigt starkt upplägg av övningar med de här länderna och vi kommer med säkerhet att utöka de här övningarna och vårt arbete tillsammans om länderna beslutar sig för att ansöka om medlemskap.

Jens Stoltenberg vid en Natoövning.
Jens Stoltenberg vid en Natoövning.
Publisert:

LÄS VIDARE