Blinken: En tid när demokratier utmanas

Av:  Pontus Ahlkvist/TT

USA:s utrikesminister Antony Blinken på OSSE-mötet i Stockholm.
USA:s utrikesminister Antony Blinken på OSSE-mötet i Stockholm.

När demokratin är på tillbakagång måste likasinnade länder hålla ihop för att möta hotet från auktoritära ledare. Det anser USA:s utrikesminister Antony Blinken, som är på besök i Stockholm för OSSE:s årliga möte.

– Vi kan inte föreställa oss en bättre partner än Sverige, säger han till TT.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE) möte sker mot bakgrund av enorma spänningar mellan å ena sidan Ryssland, å andra sidan Ukraina och kretsen av Natoländer.

Konflikten, som Ukraina och flera västmakter befarar kan trappas upp genom en regelrätt rysk invasion, är ett uttryck för de utmaningar den europeiska säkerhetsordningen står för. USA ser även spänningen som en del i vad landets utrikesminister Antony Blinken kallar en global ”kamp mellan envälden och demokratier”, som enligt honom är vår tids stora strid.

– Det här är en tid när demokratier utmanas. Vissa inifrån, andra utifrån, säger han till TT på OSSE-mötet.

Lyfter fram Sverige

– Envälden försöker visa att deras sätt att verka på något sätt är mer effektivt när det gäller att tillfredsställa medborgarnas behov än demokratiers. Det är i grunden fel, men det är så de argumenterar. Så när demokratier bråkar eller när oreda råder spelar det enväldena i händerna.

Blinken lyfter fram Sverige som ett föredöme i arbetet för demokrati. Ämnet ska diskuteras närmare vid ett digitalt demokratitoppmöte nästa vecka, dit även Sverige är inbjudet.

Mötet, som sker på den amerikanske presidenten Joe Bidens initiativ, har två syften, enligt Blinken.

– Dels att titta på hur länder runtom i världen hanterar sina inre hot mot demokratin och hur vi kan stärka vår egen motståndskraft, dels hur vi kan arbeta tillsammans mer effektivt när det gäller att stärka demokratier runt om i världen.

Vill bygga motståndskraft

– Det här är inte ett samtal och sedan är vi klara, utan det är början på vad vi förväntar oss ska bli ett år av handling när det gäller att bygga motståndskraft, säger den amerikanske utrikesministern.

USA:s regering är ”väldigt stolt” över att ha Sverige som allierad i det hänseendet, säger Antony Blinken.

– Vi är partner, inte bara i OSSE, utan även när det gäller att arbeta tillsammans för att främja demokrati runt om i världen, säger han.

– Vi kan inte föreställa oss en bättre partner än Sverige.

Publisert: