Övervikt i unga år ökar risk för blodpropp

Av: TT

Publicerad:
Män med fetma vid mönstringen fick ökad risk för blodpropp i ben eller lungor senare i livet, visar en stor svensk studie. Arkivbild.
Foto: Gorm Kallestad / NTB
Män med fetma vid mönstringen fick ökad risk för blodpropp i ben eller lungor senare i livet, visar en stor svensk studie. Arkivbild.

Fetma i unga år ökar risken att få blodpropp i ben eller lungor senare i livet. Risken är större ju mera övervikt man har.

Det visar en studie av data om 1,6 miljoner svenska män. Men sambandet antas gälla även för kvinnor.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har studerat data om män som mönstrade för militärtjänst i Sverige under åren 1969–2005. Männen var i genomsnitt 18 år när de mättes och vägdes vid mönstringen. De har sedan följts upp i andra register, dels från sjukvården och dels om dödsorsaker. Uppföljningstiden varierar runt medianvärdet 28 år.

Drygt en procent av männen drabbades av blodpropp i ben eller lunga under den studerade tiden. Men utfallet varierade stort.

Femfaldig risk

Personer med ett BMI på 35 eller mer, vilket räknas som grav fetma, hade femfaldig risk att få en sådan blodpropp, jämfört med en referensgrupp i lägre delen av normalintervallet för BMI.

I gruppen med "vanlig" fetma, det vill säga BMI mellan 30 och 35, var risken för blodpropp nästan trefaldigad jämfört med referensgruppen.

– Resultatet visar ett starkare samband mellan tidig fetma hos friska personer och senare blodpropp än vad som tidigare varit känt, säger Katarina Glise Sandblad, doktorand på Sahlgrenska.

Det kan dock finnas okända faktorer som påverkar såväl övervikt som blodproppsrisk.

Drabbar många

I registret från mönstring finns bara män. Men enligt forskarna gäller sambandet troligen även för kvinnor. Tidigare studier man gjort av koppling mellan fetma och olika sjukdomar har inte visat några stora skillnader mellan könen.

Blodpropp i ben eller lunga är en av de vanligaste hjärt-kärlsjukdomarna. Mellan fem och tio procent av Sveriges befolkning drabbas av detta någon gång under sin livstid, enligt Sahlgrenska.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN