Assistensanvändare oroas av coviddödsfall

Ellinor Knoxborn/TT

Publicerad 2020-07-21

Över 30 assistanstagare har avlidit till följd av covid-19. Arkivbild.

Över 5 600 personer i Sverige har avlidit till följd av covid-19. Drygt 30 av dem var assistansanvändare.

– Det finns en allmän oro just därför att man kan ha en ökad risk att smittas på grund av sina bakomliggande sjukdomar och samtidigt är man i absolut behov av sina assistenter, säger Lilly Key, Intressegruppen för Assistansberättigade.

Drygt 30 personer med beviljad personlig assistans enligt LSS och/eller assistansersättning på grund av funktionsnedsättning har avlidit till följd av covid-19, enligt Socialstyrelsens statistik. Omkring två tredjedelar av de som dött var under 70 år.

– Många av dem som ingår i gruppen är personer som har ökade risker när det gäller covid-19, i och med att man har andra sjukdomar. Det har konstaterats att sjukdomarna MS och ALS ökar risken att drabbas hårt av corona och många som har dem har personlig assistans, säger Lilly Key, verksamhetsansvarig vid Intressegruppen för assistansberättigade.

Mycket information

Lotta Ottosson är 50 år och bor i Nässjö kommun. Den 10 mars var hon senast på sin arbetsplats, sedan dess har hon jobbat hemifrån för att undvika att smittas av covid-19. Hon har ökad risk att drabbas hårt om hon skulle smittas på grund av en bakomliggande sjukdom, Progressiv spinal muskelatrofi. Men helt isolerad har hon inte möjlighet att vara eftersom hon är i behov av personlig assistans dygnet runt.

– Jag är ständigt lite ängslig att jag ska bli smittad och det skulle ju vara av min man eller mina assistenter då eftersom jag inte lämnar hemmet, säger Lotta Ottosson.

Under de där första dagarna i mars när pandemin blev ett faktum minns Lotta Ottosson att det var mycket information som skulle hanteras och inte alltid helt självklart hur hon skulle agera.

– Men jag kände att jag kan ju inte vara själv, det går inte. Jag har en skara av ungefär sex assistenter och vi fick prata igenom det här. Vi har ju en tillit till varandra så det var bara att köra på, säger Lotta Ottosson.

Upprörda röster

Lotta Ottosson bad assistenterna att höra av sig till henne om de misstänkte att de kunde ha utsatts för smitta i samhället, inom familjen eller hos en annan assistansanvändare. I omgångar har assistenterna varit tvungna att stanna hemma då de haft sjukdomssymtom.

– Och väldigt länge då, uppemot tre veckor, men ingen har testat sig för det här var ett tag sedan. Det har behövts en och annan vikarie, säger Lotta Ottosson.

Från flera håll har det höjts upprörda röster kring assistansanvändare och funktionsvarierades situation under pandemin.

Lotta Ottosson har förståelse för frustrationen.

– Jag tänker att folk just nu slarvar och inte håller avstånd och jag tycker det är osolidariskt mot oss som är i riskgrupper, då blir vi ännu mer isolerade, säger Lotta Ottoson.

ANNONS