Gretas hårda ord till regeringen

”Kommer få leva med beslutet – för alltid”

Uppdaterad 2020-09-07 | Publicerad 2020-09-06

Greta Thunberg går hårt åt regeringen och dess hantering av Preems utbyggnad.

Hon kräver att de stoppar avtalet...

”...annars kommer de få leva med beslutet. För alltid.”

Följ ämnen

Preem eller Parisavtalet? Vad står regeringen egentligen bakom? Det undrar Greta Thunberg i en text publicerad på Medium.

I helgen har hon och andra klimataktivister protesterat på flera platser i Sverige mot utbyggnaden av Preem i Lysekil.

Själv befann sig Greta på Mynttorget på söndagen för att demonstrera mot avtalet. Hon skriver att det inte var många där och att det beror på att inte finns någon opinion eftersom samhället fortfarande ignorerar och förnekar klimatkrisen.

Hon går hårt åt regeringen och menar att om de godkänner avtalet, också ger upp möjligheten att leva upp till Parisavtalet.

Inget kommer stoppa regeringen från att godkänna utbyggnaden. Medvetenheten och krisinsikten existerar inte.

”Men. Beslutet kommer de ansvariga att få leva med. För alltid.”, skriver hon.

Preems raffinaderi i Lysekil.

Lövin (MP): Kan inte föregå regeringens prövning

Preem fick grönt ljus för att bygga ut raffinaderiet i Lysekil av Mark- och miljööverdomstolen i juni.

Om utbyggnaden blir av kommer raffinaderiet att bli den anläggning i Sverige som släpper ut mest klimatpåverkande gaser. Samtidigt väntas den skapa hundratals nya jobb.

Men Preem menar att man genom att bygga i Sverige kan minska klimatutsläppen globalt – och att det helt enkelt skulle bli värre om motsvarande produktion skedde utomlands.

– Regeringen är skyldiga att styra politiken så att klimatmålen kan nås. Tillåtlighetsprövningen av Preemraff Lysekils utbyggnad ligger nu på regeringens bord, eftersom regeringen valt att förbehålla sig rätten att pröva på grund av verksamhetens stora miljöpåverkan. Jag kan inte föregå regeringens prövning, skriver miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) i ett sms till Aftonbladet.

Statsminister Stefan Löfven (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP).

ANNONS