Sverige rustar för en pandemi

TT

Publicerad 2020-03-06

Johan Carlsson och Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, Anneli Bergholm Söder, MSB, Catarina Andersson Forsman, Läkemedelsverket och Björne Olsson, Arbetsmiljöverket.

För att höja Sveriges beredskap mot det nya coronaviruset har Folkhälsomyndigheten sammankallat landets nationella pandemigrupp.

– Vi har ingen smittspridning i samhället och inget pandemiskt läge. Men vi har ändå beslutat oss för att skruva upp planeringen, säger myndighetens generaldirektör Johan Carlson.

En viktig fråga som diskuterades när Sveriges nationella pandemigrupp samlades var hur tillgången på läkemedel påverkas när produktionen i Kina begränsas. Där tillverkas ungefär hälften av de aktiva substanser som ingår i många viktiga läkemedel, exempelvis antibiotika.

– Vi har kommit fram till att det finns alternativa produkter som tillverkas på andra ställen, som vi kan använda, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman till TT.

TT: Men går det att garantera tillgången, när andra länder också söker alternativ utanför Kina?

– Det är omöjligt att uttala sig om. Men vi vet att det finns alternativa produkter, säger Catarina Andersson Forsman.

I första fasen

Förutom Läkemedelsverket består den nationella pandemigruppen av representanter för Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Arbetsmiljöverket, Sveriges Kommuner och Regioner och Folkhälsomyndigheten, som har det samordnande ansvaret.

Under pandemigruppens presskonferens förklarade Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, att Sverige fortfarande befinner sig i den första av smittspridningens tre faser. Det förekommer ingen smittspridning inne i landet och arbetet handlar om att stoppa smittan.

– Sedan kan situationen förändras, som i Italien. Då får man en begränsad smittspridning i samhället. Den tredje fasen är en pandemi. Men i Sverige är vi fortfarande i fas ett, säger Anders Tegnell.

Smittan speglar sportlovet

Den kraftiga ökningen av antalet smittade fall i Sverige kan spåras nästan helt till Italien, tillägger han.

– Det är en spegling av sportlovsresandet under förra veckan, säger Anders Tegnell.

Nu har inkubationstiden för de som har kommit från Italien börjat gå ut. Därför finns det anledning att tro att kulmen är nådd när det gäller den gruppen smittade.

– Men det betyder inte att det här är över, eller att coronaspridningen i värden är över. Vi kommer att få fler fall, men med de system vi har på plats och den beredskap vi har så anser vi fortsatt att det här är hanterbart, säger Anders Tegnell.

Vaksamhet vid evenemang

TT: Finns det anledning att ställa in stora evenemang, till exempel Melodifestivalen och helgens fotbollsmatcher?

– Eftersom vi inte har någon spridning i Sverige i dag så kommer stora evenemang inte att innebära att man får en motor i smittspridningen, som det kan ha varit på andra håll i världen, säger han.

– Men det är jätteviktigt att vara vaksam. Har man evenemang där det kommer gäster från områden med smittspridning ska man informera dem om att de inte ska komma till evenemanget om de blir sjuka. Då ska de i stället göra som man gör i Sverige, ringa 1177 och be om hjälp av sjukvården, säger Anders Tegnell.

PODD Kan coronaviruset leda till en ny finanskris?

I dagens Aftonbladet Daily pratar vi om hur utbrottet av coronaviruset påverkar världsekonomin. Står vi inför en finanskris om börsen rasar ytterligare? Gäst är Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen