Här slukas 700 års historia av lågorna

När kyrkspiran föll gick ett sus genom Paris. Notre-Dame är en av världens mest kända byggnader. 700 års oersättlig historia riskerar att gå upp i rök – medan världen håller andan.

Här slukas 700 års historia av lågorna