Patientens enda chans – försättas i koma

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Den rabiessmittade patienten i Norge har mycket små chanser att klara sig.

När symtom väl uppträder är dödligheten nära 100 procent.

– Viruset förstör nervvävnaden. Till slut fungerar inte kroppen, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Däremot bedömer Anders Wallensten det inte finns risk för vidare spridning.

– Rabies smittar vanligen via bett från djur. Teoretiskt finns det en möjlighet till smitta mellan människa och människa, men det finns inget sådant känt fall. Man måste i så fall få in smittan i kroppsvävnad, via bett eller slemhinnor.

Sjukdomen har lång inkubationstid, tre till sex veckor, men när väl symtom uppträder är chanserna till överlevnad minimala. Tidiga tecken på rabies är bland annat känningar från bettstället. Sedan tillstöter feber, huvudvärk och förlamningar. I slutskedet kan patienten också drabbas av oro och förvirring.

– Den drabbade får ofta svalgsvårigheter, svårt att dricka vatten, så kallad vattuskräck, säger Anders Wallensten.

1 av 2 | Foto: Folkhälsomyndigheten
Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Döden inträder som regel inom 14 dagar efter att symtomen visat sig.

Finns det någon fungerande behandling?

– Det finns en behandling som man säkert prövar där man försätter patienten i koma, för att på så sätt ge kroppen en bättre chans att bekämpa viruset. Det har kanske funnits ett fall där det har fungerat, säger Anders Wallensten och fortsätter:

– Annars riktar man in sig på symtomlindring, att dämpa oro och så vidare.

Varför är sjukdomen så dödlig?

– Det beror på att viruset angriper nerverna, däribland hjärnan, och förstör nervvävnad. Till slut fungerar inte kroppen, säger Anders Wallensten.

Publicerad:

LÄS VIDARE