”Sänk hastigheten till 30 km/h”

avMatilda Aprea Malmqvist

En expertgrupp inom Världshälsoorganisationen (WHO) vill införa en maxhastighet på 30 km/h i alla världens städer. Det är ett av deras nio förslag som ska halvera dödsfallen i trafiken.

Förra året dog över 1,3 miljoner människor i trafikolyckor och 100 000 av dem var barn under 14 år. Dessa siffror vill man sänka markant. En expertgrupp inom Världshälsoorganisationens har därför tagit fram nio förslag för att halvera dödsfallen i trafiken. Ett av förslagen är att sätta en fartgräns på 30 km/h i alla världens städer, något som de menar även skulle leda till minskade utsläpp, mindre kostnader för samhället och bättre hälsa bland befolkningen.

1 av 2 | Foto: Fredrik Sandberg / TT / TT NYHETSBYRÅN

– Om man skulle följa det här skulle man säkert kunna halvera dödligheten i världen. Det kommer också påverka oss i Sverige, säger Claes Tingvall, professor på Chalmers i Göteborg och ordförande för FN:s expertgrupp, till Ekot.

Den nya hastighetsgränsen ska även ge bättre rörlighet för fotgängare, cyklister och personer som färdas på elskoter. Det förväntas även ge bättre trafikflöde för övrig motortrafik.

”Barns hälsa ska bli bättre”

En annan av punkterna är att myndigheter och företag måste börja fokusera på miljö och klimat vid upphandling av transporter. Transportföretag som håller hastigheten ska därför gynnas.

– Vi måste göra det för att barns hälsa ska kunna bli bättre. Barn måste kunna röra sig, vilket de inte gör i dag, och det gör de inte mycket på grund av trafiksäkerhetsskäl, säger Claes Tingvall till Ekot.

De nya rekommendationerna som tagits fram av organisationen ska tas upp i februari när FN:s tredje globala trafiksäkerhetskonferens ska hållas i Stockholm.

ARTIKELN HANDLAR OM

WHO