Lärarvikarie ledde ut elev – tvingas lämna

Foto: TT
Lärarvikarien ledde ut en elev ur klassrummet – nu kommer skolan inte ringa honom igen.
NYHETER

Vid upprepade tillfällen bad lärarvikarien eleven att sitta ner – efter att ha vägrat leddes eleven ut ur klassrummet. Nu tvingas vikarien lämna skolan.

– Med tanke på att relationen mellan eleverna och vikarien inte var så bra kommer vi inte att använda honom mer, säger rektorn till Norra Skåne.

Lärarvikarien på den skånska skolan bad vid upprepade tillfällen en elev att sitta ned på sin plats och vänta på sin tur. Men eleven vägrade lyda lärarens uppmaning – och följde efter honom i klassrummet.

Till sist bad lärarvikarien eleven att lämna klassrummet. När denne vägrade tog läraren eleven i armen och ledde eleven ut ur klassrummet. Eleven kände sig förödmjukad och låste in sig på toaletten. Nu har rektorn på skolan kommit fram till att lärarvikarien har gjort fel.

– När man är vikarie och inte har en relation till eleverna ska man hellre hämta hjälp av ordinarie personal när något händer, säger rektorn till Norra Skåne.

”Relationen var inte bra”

Alltså skulle lärarvikarien enligt rektorn ha avstått från att fysiskt ta ut eleven ur klassrummet, och istället tillkallat en kollega. På grund av det inträffade har rektorn fattat ett beslut.

Lärarvikarien kommer inte att få arbeta mer vid skolan.

– Mitt beslut blev att med tanke på att relationen mellan eleverna och vikarien inte var så bra kommer skolan inte att använda honom mer, säger rektorn.

Sedan länge debatteras flitigt var gränsen går för hur lärare kan och får hantera elever som stör undervisningen. Rektorn på den skånska skolan menar att det handlar om individuella bedömningar från fall till fall.

Rektorn menar att när läraren – som i fallet med vikarien – inte känner eleverna väl måste den agera försiktigt även vid den här typen av situationer.

– Om det är en vikarie och en tillsägelse inte räcker är det bra om man hämtar en annan, säger rektorn.

ARTIKELN HANDLAR OM