”SVT agerar långt utanför regelverket”

avJoakim Magnå

NYHETER

De svenska medieföretagen hotas av globala onlinejättar och statligt finansierad public service.

Det skriver Jeanette Gustafsdotter, TU, och Sofia Olsson Olsén, Aftonbladet, på DN Debatt.

”I stället för att stötta en unik verksamhet med ett unikt mervärde finansierar svenska folket via tv-licensen en verksamhet som antar karaktären av en statsunderstödd konkurrent till landets medieföretag”, skriver artikelförfattarna.

1 av 2 | Foto: Magnus Wennman
Aftonbladets chefredaktör Sofia Olsson Olsén.

Mediamarknaden är i omvandling till följd av teknisk utveckling, förändrade konsumtionsmönster och ny konkurrens från globala onlineaktörer som Facebook och Google.

Gränserna mellan olika medier har suddats ut. Tidningar gör tv, radio- och tv-bolag skriver text, och journalistiken konsumeras via mobiler, plattor och andra tekniska hjälpmedel, skriver Jeanette Gustafsdotter, vd på branschorganisationen TU, och Sofia Olsson Olsén, Aftonbladets publisher, på DN Debatt.

Växande hot

Artikelförfattarna ser ett växande hot från public service-bolagen, som finansieras med offentliga medel via tv-licensen, drygt åtta miljarder kronor.

”Idag ser vi hur såväl SVT som SR använder sina resurser till att direkt konkurrera med de privata medieföretagen på det som blivit tidningarnas nya hemmaplan – onlineplattformar för text- och bildbaserad journalistik, tv och interaktivitet med publiken. SVT och SR går alltmer från att vara utpräglade radio- respektive tv-bolag till allmänna nyhetsdistributörer, vars utbud liknar tidningsföretagens utbud online.”

Ett exempel på SVT:s närmande mot hur de privata tidningarna arbetar är public service-bolagets ambition att etablera sig som blixtsnabb leverantör av så kallade breaking news.

”I en artikel i interntidningen Vi på TV berättar bolaget om ett nystartat nyhetsprojekt med syfte att SVT på allvar ska konkurrera om att vara först med nyheter, vilket innebär krav på stora redaktionella resurser med många skrivande journalister”, skriver Jeanette Gustafsdotter och Sofia Olsson Olsén.

Tänjer på reglerna

De anser att SVT tänjer på det regelverk som sändningstillståndet och den statliga finansieringen bygger på. Ett tillstånd som uttryckligen avser tv-sändningar i marknätet och online.

”Vår slutsats är att SVT i dag, och i tilltagande grad, agerar långt utanför det regelverk som är förutsättningen för den statliga finansieringen. I stället för att stötta en unik verksamhet med ett unikt mervärde finansierar svenska folket via tv-licensen en verksamhet som antar karaktären av en statsunderstödd konkurrent till landets medieföretag, mitt i den ekonomiskt tuffaste tid som branschen upplevt.”

Frågor till ministern

Jeanette Gustafsdotter och Sofia Olsson Olsén påpekar även att SVT satsar stort på att sprida sitt material på Facebook.

De konstaterar i debattartikeln att det är tre år kvar på det nuvarande sändningstillståndet – och avslutar med två frågor till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke: Ska SVT få fortsätta att bryta mot regelverket under det nuvarande sändningstillståndets tre sista år? Vilka krav ställer regeringen på sin tillsynsmyndighet?

ARTIKELN HANDLAR OM