"Helt onödig lag"

avJoachim Kerpner

GW sågar förbud mot djursex

Leif GW Persson hånar Sveriges  riksdag.

Han tycker det är utomordentligt fånigt att politikerna idag beslutar om ett förbud mot tidelag:

– Det blir knepigt. Du kan inte gärna kalla djuren som vittnen, skrattar han.

Foto: Colourbox
Leif GW Persson tycker inte lagen mot tidelag behövs

Polisprofessor Leif GW Persson är "förundrad" över det väntade förbudet senare i dag mot tidelag, i ljuset av att det är ett väldigt ovanligt brott. Både tidelag och de sexuella övergrepp som är lite vanligare - där djur har skurits i könsdelarna - täcks redan i dag av bestämmelserna om djurplågeri, enligt GW.

Hur ser du på att tidelag nu kriminaliseras?

– Jag tycker att det är en helt onödig lagregel. Den togs ju bort för snart 100 år sedan.

Varför är den onödig?

– Det finns förvisso övergrepp mot djur där man kan ana sig till sexuella motiv, men de täcks ju av våra djurplågeribestämmelser. Men  tidelag – jag skakar på huvudet. Det finns väl angelägnare saker att lagstifta om.

– Utredningsmöjligheterna torde också vara höggradigt begränsade. Att svensk polis skulle börja kuta runt och jaga sådana här som gör sig skyldiga till tidelag, det är nog ingen lätt uppgift. Det är väl ingenting som du viftar med att du håller på med tidelag.

– För det första måste de vara in i helvete få. För det andra är väl straffvärdet i det enskilda fallet - om det inte nu faller under djurplågeribestämmelsen - synnerligen begränsat.

Hur ser du på bevisläget?

– Det blir knepigt. Du kan inte gärna kalla djuren som vittnen. Och målsägandeförhör kan vi väl i vart fall utesluta. Tidelag är nog inget vanligt förekommande brott, det har jag svårt att tro.

Men även om det är sällsynt kan det väl finnas fog för en lag?

– Visst, du kan ju lagstifta om vad som helst. Men jag är ändå inte glad i det. Jag tycker att det verkar vara uttryck för något annat, en moralisk panik av något slag.

Är det ett sätt att plocka politiska poäng?

– Ja. Det är med viss förundran som jag ser detta  intresse för en tidelagsbestämmelse. Det tillhör en lagstiftning från en annan tid. Det finns ju ingenting som tyder på att det skulle vara en våldsam ökning av den typen av beteende.

Finns det förbud mot tidelag i andra länder?

– Det finns en mängd länder där tidelag är kriminaliserat som självständig sexuell handling, men det är knappast länder som vi ser som föredömen i straffrättsliga eller kriminalpolitiska sammanhang. Det är länder i tredje världen, och det handlar i grunden om en religiöst betingad lagstiftning.

Är tidelag vanligare i de länderna?

– Det tror jag inte heller. Men det vet jag faktiskt inte, mina kunskaper om kriminalstatistik i de länderna är begränsad.

Ligger religiösa motiv bakom i Sverige också?

– Ja, det vill jag påstå. Det där är en klassiskt religiöst betingad lagstiftning, och jag tycker den har mycket begränsad tillämplighet i Sverige.