Dränktes i tjäran efter missarna

avErik Wiman

Två arbetare dog i störtfloden: ’Flera misstag bakom olyckan’

1 av 9 | Foto: Grafik: Paul Wallander
Så gick det till.

Luleå. SSAB gjorde en säkerhetsanalys och gav klartecken.

Trots det översköljdes de två arbetarna av tusentals liter het tjära från cisternen de skulle inspektera.

Dödsolyckan berodde enligt Aftonbladets källor på en rad allvarliga fel­bedömningar.

– Det är fruktansvärt och tragiskt att sådant här kan hända på grund av så uppenbara säkerhetsmissar, säger en anställd.

Luleå skakas av tragedin på SSAB:s koksverk i går.

Det som var ett rutinarbete förvandlades på några sekunder till en mardröm med dödlig utgång.

Vart sjätte år inspekteras de stora cisternerna fyllda med stenkolstjära.

De två männen i 60-årsåldern beskrivs som mycket skickliga och erfarna yrkes­­utövare.

– De hade gjort exakt samma arbete två gånger tidigare, säger deras chef på Infjärdens värme AB, Björn Westerberg.

Men i går gick allt fruktansvärt fel – trots att SSAB gjort en riskanalys och gett klartecken till arbetet.

Sågade upp hål

De två männen ska enligt uppgift till Aftonbladet ha trott att det mesta av cisternens innehåll hade pumpats över till en annan tank inför inspektionen. Deras uppdrag i går var att tömma ut den sista tjäran på botten genom en lucka på sidan.

SSAB:s ledning vill inte gå in i detalj på vad som sedan hände, men flera källor har beskrivit olycksförloppet för Aftonbladet.

– För att låta tjäran sippra ut använde de en rondellsåg till att ta hål runt bottenluckan, säger en källa.

Men i stället för en kontrollerad ström kom en störtflod av tjära när luckan for upp. Trycket inifrån tanken var för stort och tusentals liter het tjära forsade ut över männen som begravdes i massorna.

”Vi utreder det här”

Flera uppgiftslämnare pekar nu på en rad misstag bakom olyckan.

Bland annat hade någon missbedömt hur mycket tjära som fanns kvar i tanken. Innehållet ska ha mätts till omkring två meter, men i själva verket kan det ha varit dubbelt så mycket kvar.

Aftonbladets källor uppger att den vall runt cisternen som skulle fånga upp tjäran därför gjordes alldeles för liten.

Dessutom lämnades männen ensamma på platsen – det tog en halvtimme innan någon ens misstänkte att en olycka inträffat.

Polisen har nu inlett en förundersökning om vållande till annans död genom arbetsplatsolycka. Men det riktas i nuläget inga brottsmisstankar mot någon ansvarig.

– Vi utreder nu hur det här kunde hända och samtidigt ska Arbetsmiljöverket göra en utredning, säger polisens press­talesperson Kent Isaksson.

SSAB:s ledning var i går mycket åter­hållsamma med detaljer kring arbetsplatsolyck­an.

– Det är klart att något eller några misstag har begåtts, men vi måste av­vakta utredningen innan vi vet vad det handlar om, säger vice vd Per Bondemark.

Enligt uppgift till Aftonbladet ska en liknande incident ha inträffat på SSAB för bara drygt ett år sedan. Den gången forsade också stora mängder ut, men ingen person kom till skada.

– Det var på grund av den erfarenheten som de förberedde med invallningar i år. Tyvärr gjordes de alldeles för små, säger en källa.

SSAB:s ledning säger sig inte ha några direkta upp­gifter om incidenten för ett år sedan.

”Fruktansvärd dag”

De omkomna männens familjer underrättades i går av Björn och Sune Westerberg på Infjärdens Värme AB.

– Det här är en fruktansvärd dag för oss, alla på före­taget känner sig knäckta, säger Björn Westerberg.

Båda männen bodde i Piteå och hade jobbat länge på företaget.

En av dem hade bara ett par månader kvar till pensionen.

All personal på SSAB och Infjärdens Värme AB erbjuds nu stöd.

– Vi har debriefing och det kommer vi att fortsätta med för alla inblandade. Vi går igenom händelseför­loppet med alla som var här, säger Per Bondemark på SSAB.

”Allvarliga missar”

Källor uppger för Aftonbladet att gårdagens tragiska dödsolycka på SSAB:s koksverk i Luleå orsakades av flera allvarliga misstag:

1. Någon missbedömde hur mycket tjära som fanns kvar i tanken. Innehållet ska ha lodats och mätts till omkring två meter, men i själva verket kan det ha varit dubbelt så mycket kvar. Om en korrekt bedömning hade gjorts i förväg kunde männen ha hunnit undan.
2. För att samla upp tjäran hade en invallning gjorts av höga kolvallar runt cisternen. Men eftersom man missbedömt mängden tjära var fördämningen för liten. Den tjocka massan ska snabbt ha svämmat över vallarna.
3. Normalt ska bottenluckan öppnas ovan­ifrån, från en korg på en kranbil eller skylift. I stället hade de två männen gått ner via en stege från vallarna så att de stod i markhöjd och arbetade när luckan till cisternen brast.
4. De två männen var helt ensamma på platsen. Det tog en halvtimme innan någon misstänkte att en olycka hade inträffat.