Här är alla nya lagar

avStaffan Dickson

NYHETER

Reklam för modersmjölksersättning förbjuds

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Läs hela listan med 2014 års nya lagar nedan.

Fribeloppet höjs – stu­denter kan tjäna mer på att jobba extra utan att studiemedlet minskar.

Men du får inte göra reklam för modersmjölksersättning i den här tidningen.

Här är alla nya lagar som gäller från och med årsskiftet.

Nytt år innebär nya möjligheter – men också en hel del restriktioner.

Tidningen Riksdag & Departement har sammanställt alla nya lagar som gäller från och med årsskiftet.

Föräldrar får ta ut för­äldra­penning tills barnet är tolv år, mot åtta år nu. Barntillägget i bostadsbidraget höjs med 200 kronor till 1 500 kronor per månad för ett barn men också för två eller fler.

Stopp för reklamen

Modersmjölksersättning får från årsskiftet bara marknadsföras i vetenskap­liga produktioner och tidningar inriktade på spädbarnsvård. Dessutom får reklamen inte säga att produkten är lika bra som eller bättre än amning. Tanken är att de strängare reglerna ska göra att fler bebisar ammas – amningen har minskat i Sverige de senaste åren.

Risk för våld räcker för att utfärda kontaktförbud för en person i par­ets gemensamma bostad.

Dyrare alkohol

Arbetslöshetsavgiften avskaffas. Skatten på öl, vin och sprit höjs. Och gamla 50- och 1 000-kronors­sedlar blir ogiltiga.

Den svenska öppenheten får sig en törn. Uppgifter som Sverige har fått i EU-samarbetet eller till följd av internationella avtal blir hemliga, om det anses försvåra samarbetet att uppgifterna lämnas ut.

Skulle du ändå bryta mot någon av alla nya lagar – eller gamla – och bli före­mål för en inter­natio­nell utredning så måste du i framtiden ge samtycke till att bli för­hörd gen­­om video­konferens.