Allt fler beräknas insjukna i cancer

Om 16 år - 2030 - beräknas antalet cancerpatienter i vårdkedjan vara cirka 70 procent fler än i dag.

Men personalbrist hotar framtidens cancervård. Redan i dag råder brist på specialistläkare.

– Kompetensförsörjningen är den viktigaste frågan i svensk cancersjukvård, säger Stefan Bergh, generalsekreterare på Cancerfonden som i dag släppte Cancerfondsrapporten.

En av tre personer i Sverige kommer någon gång i livet att drabbas av cancer. 2012 fick 57 000 personer en cancerdiagnos. Det är något färre än året innan. 22  000 avled samma år i cancer.

– Det glädjande är att överlevnaden ökar, säger Stefan Bergh.

Åldersrelaterat

440 000 svenskar har eller har haft cancer i dag.

Under de senaste två decennierna har dock cancerdiagnoserna ökat och även på sikt ser Cancerfonden en stadig ökning.

Om 16 år - 2030 - beräknas antalet cancerpatienter i vårdkedjan vara cirka 70 procent fler än i Sverige i dag. Det kommer att ställa extremt stora krav på sjukvården. En orsak till ökningen är att cancer är åldersrelaterad och vi blir allt äldre.

Malignt melanom - hudcancer - är den cancerform som ökar snabbast nu på grund av att vi solar alltmer och reser till heta länder.

– Det finns för få hudläkare för att möta vågen av hudcancer, säger Stefan Bergh.

Brist på cancerläkare

Men det råder inte enbart brist på hudläkare - utan även på patologer, onkologer, urologer, radiologer och specialistsjuksköterskor - alla viktiga för cancervården.

Det konstaterar Cancerfonden i sin nionde rapport som släpptes i morse.

Personalbristen hotar patientsäkerheten och är i dag den mest brännande och akuta frågan vad gäller cancervården samt den viktigaste frågan framöver.

– Kompetensförsörjningen är ett av de största hoten just nu. I dag rekryterar vi patologer som är 75-80 år för att klara av arbetet, säger Jan Zedenius, biträdande vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden samt verksamhetschef och kirurg på Karolinska universitetssjukhuset.

Längre väntetider

En enkät som Cancerfonden gjorde bland Sveriges 16 cancerkliniker - där 14 svarade - visade att alla hade brist på specialistpersonal. Det leder till längre väntetider för diagnos och behandling och kan medföra försämrad prognos.

Andra utmaningar är att cancervården är splittrad och att det finns geografiska skillnader och ojämlikhet i vården. Sedan sex regionala cancercentra inrättades i Sverige är vi ändå en bra bit på väg. Bristande kontinuitet är ett annat problem.

– Patienten vill träffa samma läkare och sjuksköterska, säger Jan Zedenius,

Att allt fler överlever kommer även att innebära ökade krav på rehabilitering - fysisk, psykologisk, social och existentiell.

– För att klara den ökade cancerbördan så måste vi förebygga mer effektivt, säger Stefan Bergh.

Publisert: