Hot och våld oroar arbetsförmedlare

NYHETER

Hårdare krav på arbetssökande kan vara anledningen

Risken att bli utsatt för hot och våld oroar arbetsförmedlare.

För både fack och länsarbetsnämnd är det nu en högst prioriterad fråga.

- Vi jobbar med det varje dag, säger fackets Carola Svensson.

Under året som gått har närmare 20 fall av hot och våld mot enskilda arbetsförmedlare i tjänsten anmälts till Länsarbetsnämnden i Göteborg.

Det har också hänt att arbetsförmedlare fått ta emot hotfulla telefonsamtal i hemmet.

- Visst är vi utsatta. Arbetsförmedlingen är en offentlig lokal och vi kan aldrig stänga någon ute, alla har ju rätt till ett jobb, säger Carola Svensson, sektionsordförande för fackförbundet ST.

För att komma till rätta med problemet arbetar både facket och länsarbetsnämnden mycket med bemötandet.

- Det jätteviktigt att arbetsförmedlarna känner sig trygga och kan förmedla det. Vi har också jobbat med den fysika arbetsmiljön, att minimera ensamarbetet och ha säkerhetszoner, säger Carola Svensson.

Tidigare i år kom AMS egen statistik om hot och våld mot anställda. Den visade att det blivit vanligare och att storstadsregionerna var värst drabbade, vilket också bekräftas av Länsarbetsnämnden i västra Götaland.

De nya, hårdare kraven på arbetssökande förmodades vara anledningen till att arbetsökanden gick till angrepp.

- Men vi kan inte se att antalet ökat de senaste tre åren, däremot är tjugo fall, tjugo för mycket. Ingen ska behöva vara orolig och rädd på sin arbetsplats, säger Elisabeth Arp, personalchef på länsarbetsnämnden.