Översvämningar dyrare än väntat

NYHETER

Sommarens översvämningar i Sydsverige ser ut att bli klart dyrare än befarat.

Kommuner och staten får dryga kostnader - också för att minska framtida risker.

Totalnotan är långt ifrån klar. Försäkringsbolag, kommuner och statliga verk räknar för fullt och plussar ihop miljoner. Eksjö var en av de utsatta kommunerna.

– Bara våra egna personalkostnader passerar halvmiljonen. Till det kommer ersättningar till underentreprenörer som kallades in, säger räddningschefen Mikael Carlsson.

Han tillägger att det dessutom krävs insatser för att rensa vattendrag och därmed mildra följderna av framtida regnmängder.

Självrisken överskriden

Katastrofdrabbade kommuner kan få statligt stöd om insatserna överstiger en viss summa. För Eksjös del är självrisken 470000 kronor och alltså redan överskriden. Grannkommunen Hultsfred, med självrisken 300000, förbereder också en räkning till Räddningsverket.

Men redan för egen del är Räddningsverket uppe i en kostnad på cirka fem miljoner för akutinsatserna när det var som värst och personal, länsor och pumpar sändes till sydsvenska kommuner.

Banverket fick stolpar och banvallar skadade och bedömer kostnaden till drygt 8,5 miljoner kronor.

– Där ingår även förstärkningsarbeten inför framtiden, säger Bodil Sonesson, informatör i södra regionen.

En månads nederbörd på ett dygn

En hel månads nederbördsmängder på bara något dygn. Det var vad som drabbade stora delar av södra Sverige i somras.

Regneländet började i Småland i slutet av juni. Nivåerna steg i åar som Emån, Silverån och Svartån och i sjöar som hotade att svämma över. Mindre dammar brast och reningsverk riskerade att slås ut.

I Skåne var dygnet den 5–6 juli värst. Banvallar och vägar kollapsade, en kvinna omkom i sin bil i vattenmassorna, mängder av källare översvämmades.

Ett par dygn senare drabbades Småland åter av intensiva regn. Den här gången blev Gränna, Huskvarna och Tranås mest utsatta.

TT