Läkarnas journal om mordhotet

Av: Anders Johansson, Richard Aschberg, Johanna Melén

Publicerad:
Uppdaterad:

Den 2 november slog läkaren larm till säpo om 42-åringens mordplaner på Filippa Reinfeldt.

”Tar kontakt med säkerhetspolisen, XX (polismannens namn) och delger denne de aktuella uppgifterna kring hotbilden mot statsministerns hustru”, skriver 42-åringens läkare i en journal.

42-åringen har under de senaste veckorna talat upprepade gånger med sina läkare om Filippa Reinfeldt och mordplanerna.

Hans journaler innehåller också en hel del uppgifter kring detta.

Hans läkare som kontaktade Säpo och slog larm om hotbilden skriver i journalen:

”Man önskar från Säpos sida bli kontaktad om pat avviker från sjukhuset, man vill då när som helst på dygnet bli kontaktad i första hand till säkerhetspolisens kommunikationscentral”.

"Berättar detaljer om ett planerat mord"

Läkaren har av allt att döma tagit 42-åringens hot på allvar och skriver i sin bedömning av mannen:

”42-årig man med diagnosticerad personlighetsstörning, empatistörning och impulsbenägenhet. Berättar detaljerat om ett planerat mord på statsministerns hustru där uppgifter om vapenköp, kalkylerad strafftid m m föreligger.”

I ett samtal med en läkare den 3 november i år berättade 42-åringen hur tankarna på att mörda Filippa Reinfeldt började.

I journalen skriver läkaren: ”För två veckor sedan konkretiserades fantasin då pat beslutade sig för att mörda Filippa Reinfeldt, detta för att komma åt maken Fredrik Reinfeldt, som pat upplever gjort stor skada för halva svenska befolkningen.”

Bröt patientsekretessen

Sjukvården bekräftar i dag öppet att läkarna vid S:t Görans sjukhus bröt patientsekretessen och larmade Säpo.

– Det här är extrema undantag, säger Bill Eriksson, kommunikationsdirektör i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Han har fått en översiktligt redogörelse för omständigheterna kring farlighetsbedömningen.

Det fanns tydliga indikationer om så allvarliga brott att kriterierna för att bryta patentsekretessen var uppfyllda

– Man har handlagt detta på ett korrekt sätt, säger Bill Eriksson.

Enligt läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm är det mycket ovanligt att en läkare bryter patientsekretessen.

– Sekretessen är jätteviktig för oss men i vissa fall är vi skyldiga att ge information. Om brottet kan rendera mer än ett års fängelse så ska sekretessen brytas.

”En välgärning”

– I det här läget var det en välgärning att bryta sekretessen.

Att en patient själv berättar om sina brottsliga planer tror hon hör till ovanligheterna.

– Det är vanligare att polisen frågar om vi har en viss patient hos oss.

Vet alltid en läkare när det är rätt att bryta sekretessen?

– Det är svårt i förväg att veta var straffgränsen för brottet går. Det kan säkert uppkomma sådana situationer.

Hur agerar läkare när det gäller gränsfall?

– Då får man föra diskussionen med fler personer och ta upp det med sjukhusledningen, säger Eva Nilsson Bågenholm.

LÄS ALLT om läkarnas samtal med 42-åringen i morgondagens papperstidning

Rättelse

Aftonbladet har tidigare uppgivit att 42-åringen var anhållen och att husrannsakan ägt rum i mannens hem. Dessa uppgifter är felaktiga. Aftonbladet beklagar det inträffade.

Publicerad: