”Välj en miljöbil”

NYHETER

Karin Nilsson, (c)

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

- Ja, vi måste bli mer miljömedvetna i vår konsumtion av varor och tjänster. Vid byte av bil välja miljöbil. Åka kollektivt då det finns sådana alternativ. Minska el- och oljeberoendet för uppvärmning av våra bostäder.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

- Regeringens beslut om att minska koldioxidutsläppen med 30 procent till 2020. Beslut om att satsa på forskning och teknikutveckling för att vara föregångsland för global inriktning med samma syfte. Politiska initiativ med reglerade utsläppsrätter, alternativ elproduktion och produktion av bioenergi för uppvärmning och transporter.

Regeringen har utlovat en skattereduktion på 10 000 kronor för privatköp av miljöbilar. Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen? I så fall hur hög bör den vara?

- Jag tycker att det är en bra idé. Men jag skulle också vilja se att det ges tillstånd för att konvertera bensindrivna bilar till miljövänligare biobränslen.

Människans utsläpp av växt­hus­gaser påverkar Sveriges och jordens klimat. Vad gör politikerna åt utsläppen? Aftonbladet frågade riks­dagens 349 ledamöter.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM