Ny järnväg byggs förbi rasområdet

NYHETER

Det blir en helt ny järnvägssträcka strax öster om den rasade järnvägen vid Småröd i Munkedal, enligt beslut av Banverket.

Att bygga upp den gamla banvallen har visat sig vara ett sämre alternativ, även om det i ett första skede bedömdes gå snabbare”, säger projektledare Susanne Hultgren i ett pressmeddelande.

Den nya banan flyttas en bit i sidled, som längst cirka tio meter från den ursprungliga.

Den intilliggande Taske å har bildat en sjö utmed den gamla banvallen och till stora delar underminerat den. Vattennivån har inte sjunkit så mycket att det i dag är möjligt att arbeta i det södra området. Genom att flytta banvallen ett tiotal meter kan arbetet utföras utan att man behöver ta någon större hänsyn till vattenmassor och de osäkra grundförhållandena, förklarar Banverket.

Den nya sträckningen blir cirka 500 meter lång. Arbetena startar omgående från såväl norr som söder och sker i tvåskift. Bohusbanan beräknas vara i drift i mars.

Vid vägraset, som inträffade i december, förstördes cirka 400 meter av E6. Vägen rasade mot Taske å. På andra sidan ån löper Bohusbanan, som fick omfattande skador.

Läs mer om raset

TT