Ingen ny Trustorrättegång

NYHETER

Silbersky: Rätten prövade frågan för sex år sedan

Thomas Jisander, 40, var åtalad för att inte ha deklarerat för minst 40 miljoner kronor.

Men rättegången mot honom för hans inblandning i Trustorhärvan avvisades i dag – och avslutas därmed.

Det beslutade Stockholms tingsrätt på tisdagen sedan att försvarsadvokat Leif Silbersky krävt att rättegången aldrig borde ha ägt rum, eftersom frågan om Jisanders skuld redan prövats i rätten för sex år sedan.

Det är en prövning av samma gärning, vilket inte är tillåtet enligt lag, sade rättens ordförande Catarina Walldén.

Prestige-fråga

– Det här var redan prövat, säger Jisander som tror att det låg prestige hos Ekobrottsmyndigheten bakom beslutet att ta upp den här frågan på nytt.

Vad gäller själva skattebrottet som åklagaren pekade på gäller samma sak där, enligt försvarsadvokat Leif Silbersky.

– Åklagaren hade kunnat komma med ett alternativt yrkande, säger Silbersky och syftar på den förra rättegången 2001 då alla fakta redan låg på bordet.

Tänker överklaga

Åklagaren Berndt Berger kommer att överklaga tingsrättens beslut till hovrätten. Det sade han efter rättegångens avslutande.

Thomas Jisander var åtalad för att inte ha deklarerat för minst 40 miljoner kronor som han enligt åklagaren fick för utfört arbete i Trustorhärvan. Själv sade Jisander under de första rättegångsdagarna att han inte minns att han skulle ha fått några pengar.

Pengarna var uppe till diskussion redan 2001 under den stora rättegången kring företaget Trustor. Då friades till slut Jisander av en oenig hovrätt.

Tidigare artiklar:

TT