Kårobligatoriet avskaffas

NYHETER

SFS: "Det viktigaste är att studentinflytandet kan fortsätta"

Nu ska kårobligatoriet som infördes 1908 för Sveriges studenter på högskolor och universitet avskaffas.

– Alliansens inställning är att kårobligatoriet är olämpligt. Att tvinga en person att tillhöra en förening är demokratiskt problematiskt, säger Lars Leijonborg till SvD.

Obligatoriet har inneburit att studenter har tvingats tillhöra en studentkår eller nation för att få tentera och få ut betyg. Men under mandatperioden ska kårobligatoriet försvinna.

Elin Rosenberg som är ordförande för Sveriges förenade studentkårer är inte förvånad över beskedet.

– Vi vet att regeringen är emot kårobligatoriet. Den här frågan kommer upp i riksdagen var och vartannat år så det är inget nytt i sig för oss, säger hon.

Idag är det obligatoriskt för alla studenter att tillhöra en studentkår och när obligatoriet försvinner, kan man vänta sig att en viss andel av studenterna väljer att inte längre betala sin kåravgift för att istället prioritera andra utgifter.

Vad kan det avskaffade kårobligatoriet innebära för studentkårerna?

– Jag tror det kommer en utredning av hur man ser till att studenternas inflytande säkerställs så man kan bedriva en högklassig utbildning. Det viktigaste är att studentinflytandet kan fortsätta.

Tror du att studenterna kan komma att organisera det inflytandet på ett annat sätt än idag?

– Jag tror att det viktigaste för lärosätena att de studentrepresentanter de har i sina beslutande organ är demokratiskt valda. Hur man ordnar valen det har jag svårt att uttala mig om. Men jag tror på studenternas vilja och engagemang. Det är viktigt att de får göra sin röst hörd, säger Elin Rosenberg.

Mer pengar till forskning

Andra förändringar vi har att vänta inom utbildningsområdet är att högskolemomsen avskaffas, en statlig avgift som läggs på externa anslag.

Forskningen kan vänta sig mer pengar. I budgeten ökar anslaget för 2007 med 260 miljoner kronor, för 2008 med 300 miljoner och för 2009 med 400 miljoner kronor, skriver SvD.

– Jag kan inte lova Nobelpris till Sverige, men jag kan lova en storsatsning på forskning. Jag är rätt övertygad om att det vi nu gör är den största forskningssatsning som någon regering har gjort mellan två forskningspropositioner, säger Lars Leijonborg till SvD.

Man kommer även avpolitisera styrelserna för landets högskolor och universitet. De politiskt tillsatta ledamöterna kommer redan nu i höst få veta att de till våren måste lämna sina poster när mandatperioden löper ut. Enligt Lars Leijonborg vill man på det viset stärka det vetenskapliga perspektivet.

Studentkårernas historia:

Susanna Vidlund