Jobbskatteavdrag införs vid årsskiftet

NYHETER

Regeringen satsar på unga och långtidsarbetslösa

Från och med årsskiftet genomför regeringen att det så kallade jobbskatteavdraget, som ska öka låg- och medelinkomsttagares drivkrafter att arbeta.

Företag som anställer arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade ska få en subvention motsvarande arbetsgivaravgiften.

Den 1 januari införs ett särskilt jobbskatteavdrag som ska öka låg- och medelinkomsttagares drivkrafter att arbeta. Sänkningen är ungefär lika stor som utlovades i valrörelsen. För personer över 65 år blir avdraget högre.

Från årsskiftet får också företag som anställer personer som varit arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade i mer än ett år en subvention motsvarande arbetsgivaravgiften.

Satsning på unga arbetslösa

Ungdomar mellan 20 och 24 år som varit arbetslösa mer än ett halvår ska också omfattas av de så kallade nystartsjobben, liksom asylsökande.

Under våren 2007 tänker regeringen komma med fler förslag för att underlätta för unga att få jobb.

Men flera av förslagen som utlovats till företagen kommer inte att införas förrän den 1 juli nästa år. Det gäller till exempel förslaget om en skattereduktion för hushållsnära tjänster, regeringen kommer att återkomma med detaljer.

Från den 1 juli 2007 ska också arbetsgivaravgiften sänkas för dem som anställer någon mellan 19 och 25 år.

Sänkta arbetsgivaravgifter för frisörer, restauranger och vissa andra tjänstebranscher dröjer dock. Gränsdragningarna är komplicerade att göra och regeringen räknar med att kunna införa sänkningen tidigast den 1 juli 2008.

Fakta / Jobbavdraget:

Jobbavdraget ger skattesänkning. Se i tabellenhur stor skattesänkningen blir vid din inkomst. Tjänar du under 31 800 per år så betalar du ingen skatt.

Nedanstående beräkningar är baserade på en kommunalskattesats på 31,6 procent

TT , Anna Lindström