Jas-pilot nära skjuta ner kollega

NYHETER

Förstod inte vart han skulle sikta

Försvarsmakten bör uppdatera och ändra regelverket för övningar med utländskt stridsflyg, enligt Statens haverikommission.

Slutsatsen dras i en rapport om ett tillbud med ett Jas39 Gripen-plan över Bottenviken.

Stridspiloten från Tjeckien och hans tjeckiska kollegor hade inte förstått vad de skulle sikta på och missade målet med 600 meter. I stället träffades ett reservmål, som satt bara några meter från måldragaren, med nio skott från Gripenplanets automatkanon.

Måldragaren var ett civilt Learjetflygplan tillhörande Saab, med tre personer ombord.

Allvarlig incident

Incidenten ägde rum i oktober i fjol under en övning över Bottenviken.

– Det var en väldigt allvarlig incident. Det var ju rena flaxen att killarna i bogserflygplanet inte blev skjutna. Så det finns en del att göra på säkerhetsområdet, att styra upp både lagstiftning och tillämpning, säger Göran Rosvall, en av kommissionens utredare.

Varken flygplan eller någon av de personer som var inblandade i tillbudet skadades.

Enligt kommissionen var orsaken till tillbudet ”en alltför omfattande verksamhet under begränsad tid, inaktuella säkerhetsbestämmelser och oklarheter i ansvarsfördelningen”.

”Bidragande orsaker var dels att de tjeckiska piloterna hade ringa eller ingen erfarenhet av skjutning mot bogserat luftmål, dels obefintliga möjligheter för besättningen i måldragaren att övervaka anfallen”, fortsätter kommissionen.

På tjeckiska

De tjeckiska piloter som deltog i övningen ifrågasatte att målet de siktade på satt så nära Learjet-planet. Svenskarna ombord på måldragaren hörde diskussionen, men de förstod inte ett ord, då den ägde rum på tjeckiska, visar rapporten.

Omarbeta säkerhetsinstruktionen och utarbeta en engelsk översättning, kräver kommissionen mot bakgrund av språkförbistringen.

Kritiken är riktad både mot Försvarsmakten och Luftfartsstyrelsen.

Gripenplanet, som var inblandat, är ett av de 14 som Tjeckien leasat av Försvarsmakten.

Haverikommissionen brukar ett halvår efter en rapport följa upp vad berörda myndigheter gjort eller vad de avser att göra för att åtgärda påpekade brister.

– Vidtar de ingen åtgärd utan att kunna lämna en god förklaring redovisar vi det i vår årsredovisning och så blir det en fråga för regeringen, säger Rosvall.