Fallet Louise: Inget åtal mot tjänsteman

NYHETER

”Vi begär sannolikt en överprövning”

Förundersökningen mot en tjänsteman i Vetlanda kommun som varit misstänkt för tjänstefel i ”Fallet Louise” har lagts ner.

– Jag har pratat med Louise i dag, sannolikt begär vi en överprövning av beslutet, säger hennes juridiska ombud Anton Strand till aftonbladet.se.

Tjänstemannen delgavs misstanke för hanteringen av ”fallet Louise,” en flicka som i flera år levde i misär med sin psyksjuke pappa.

Åklagaren Stefan Edwardson har kommit fram till att socialtjänstens familjeenhet borde ha utrett flickans situation ytterligare.

– Jag anser inte att man har gjort det man borde ha gjort, men felen är inte så allvarliga att det rör sig om tjänstefel, säger Stefan Edwardson till aftonbladet.se.

Ringa tjänstefel

Felen som har begåtts är bland annat att socialtjänstens familjeenhet inte inledde en formell utredning enligt socialtjänstlagen i minst två fall. Men i de fallen vidtogs ändå konkreta åtgärder.

Stefan Edwardson menar att tjänstemannen har gjort sig skyldig till ringa tjänstefel, men det är inte straffbart.

Socialtjänsten visste inte om att flickan utsattes för grova sexuella övergrepp av sin pappa, och för att hanteringen ska räknas som tjänstefel måste tjänstemannen uppsåtligen eller av oaktsamhet ha låtit bli att vidta åtgärder.

Borde inte socialtjänsten ha tagit reda på att flickan utsattes för sexuella övergrepp?

– De har talat med flickan flera gånger. Det har inte varit så enkelt att få fram de uppgifterna. Flickan har själv sagt vid flera tillfällen att hon ville bo med sin far, säger Stefan Edwardson.

Överprövning

Anton Strand, juridiskt ombud för flickan som kallas Louise, blev förvånad när han nåddes av åklagarens beslut.

– Jag har haft anledning att studera vad tjänstemannen har gjort och inte gjort väldigt noga och jag gör en annan bedömning än åklagaren. Vad jag har förstått hittills är det oklart om åklagaren har hela bilden klar för sig. Sannolikt begär vi en överprövning av beslutet hos åklagarkammaren i Jönköping, säger Anton Strand.

Hur pass vanligt är det att en åklagares beslut ändras av högre instans?

– Det händer då och då. Det är inte så ovanligt.

Via Anton Strand har Louise begärt skadestånd från Vetlanda kommun. Diskussioner om summan pågår med kommunen.

– Tjänstemannen har under åratal fått tydliga påstötningar om att min klient har mått väldigt dåligt. I de flesta fall har han valt att göra ingenting och i några fall har han vidtagit felaktiga åtgärder. Louise har rätt till kompensation för Vetlanda kommuns passivitet.

Slutade i somras

Louise är i dag 17 år.

– Hon lever under goda och trygga förhållanden, något som hon inte gjorde under tiden i Vetlanda, säger Anton Strand.

Tjänstemannen slutade sin anställning inom Vetlanda kommun i somras. Enligt kommunchef Rolf Adolfsson har flera åtgärder vidtagits för att kommunen inte ska missa andra barn som far illa.

– Vi har förstärkt med fem eller sex socialsekreterartjänster, delat socialnämnden i två nämnder för att kunna fokusera bättre på individ- och familjeomsorg, samt stärkt upp utredningsverksamheten, säger han.