Varannan vill förbjuda slöja

Uppdaterad 2011-03-09 | Publicerad 2007-09-26

”Det finns sådana strömningar i Sverige”

Demonstration för slöjan Islamiska kvinnoföreningen demonstrerade 2006 i Umeå mot att en sjuårig flicka inte fick bära slöja i skolan.

Slöja borde vara förbjudet på jobbet och i skolan, anser hälften av de tillfrågade i Uppsala universitets undersökning.

Universitetets så kallade mångfaldsbarometer genomförs i år för tredje gången. En trend är att fler instämmer i påståendet om att slöja borde vara förbjudet.

2005 svarade 43 procent ja. I år är andelen uppe i hälften, skriver Upsala Nya Tidning och Svenska Dagbladet.

Fler än var tredje tillfrågad instämmer i påståendet ”många utlänningar kommer till Sverige bara för att utnyttja våra sociala förmåner”. Samtidigt har över 80 procent goda erfarenheter av kontakter och samarbete med människor med utländsk bakgrund.

”Sådana strömningar i dag”

Knappt fem procent har enligt universitetet extremt negativa åsikter, en försumbar skillnad från i fjol men fler än 2005.

– Det kan kopplas samman med hur starkt Sverigedemokraterna gick i förra valet, det finns sådana strömningar i Sverige i dag, säger docent Irving Palm, som varit med och genomfört enkäten, till Svenska Dagbladet.

1 065 personer har tillfrågats i undersökningen.

TT