Lönegapet växer

Av: Eric Thorsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Trots att kvinnornas löner ökade mer än männens.

Sjuksköterskan och företags-VD:n – två typiska bilder av hur stora löneskillnaderna fortfarande är i Göteborg.
Foto: henry lundholm/Tommy Mardell
Sjuksköterskan och företags-VD:n – två typiska bilder av hur stora löneskillnaderna fortfarande är i Göteborg.

Det går åt rätt håll. Men det går långsamt.

Göteborgska kvinnors löner ökade förra året mer än männens. Men männens höga löner gör att klyftan ändå växte.

Statistiska Centralbyrån har räknat på göteborgarnas löneutveckling 2006. Den statistiken visar att kvinnornas löner ökade 0.3 procentenheter mer än männens löner.

4.1 procent ökade kvinnornas löner i genomsnitt i Göteborg, jämfört med 3.8 procent för männen. Ett litet fall framåt i kampen för lika löner mellan könen, men en kamp som lär få fortsätta ett tag till.

”Nästan ingenting har hänt”

– När man tittar på utvecklingen i landet under 2000-talet så har nästan ingenting hänt. Och det förundrar mig faktiskt, säger Björn Seve, som länge jobbat med att minska löneklyftorna bland de anställda i Göteborgs kommun.

För skillnaden i lön är så stor att männens löneökning i pengar räknat ändå blir högre än kvinnornas. I själva verket ökade männens lön med runt 10 000 kronor i snitt, medan kvinnornas löner bara ökade med 7 800 kronor.

Då är Göteborg ändå klart bättre än Sverige i stort – där löneskillnaden är större och där männens löner dessutom ökade mer än kvinnornas. En anledning till det är att Göteborg som arbetsgivare lyckats ganska bra med att få upp kvinnornas löner. När Björn Seve får frågan vad han tycker om utvecklingen i Göteborg säger han:

– Jag är glad att Göteborgs stad som arbetsgivare inte är nöjd med den nivån utan att vi har betydligt högre ambitioner.

Långsiktighet enda som hjälper

Männen i Göteborg tjänade 2006 i snitt 263 900 kronor medan kvinnorna bara tjänade 190 900. Kvinnornas löner är alltså drygt 72 procent av männens – till skillnad från de kommunanställda, där kvinnornas löner är 90.4 procent av männens.

Det kommer att ta tid för skillnaderna att jämnas ut, tror Björn Seve.

– Bland det svåraste som finns är att förändra löneskillnader eftersom det innebär att man säger till en grupp att "Ni har alltid haft mer än dem och nu ändra vi på det". Man måste våga ta sig an de här kontroversiella frågorna och inte vara rädd för konflikterna som blir.

– Och jag tror på träget långsiktigt arbete. Jag tror inte på speciella potter och satsningar enskilda år. Då kommer andra grupper att kräva att bli kompenserade och det äter upp förändringen, säger han.

Så jobbar Göteborgs Stad

Svårighetsgrader – Varje arbetsuppgift inom kommunen har delats in efter svårighetsgrad med bestämda löner satta till varje svårighetsgrad.

Årlig uppföljning – En gång om året ska alla förvaltningar gå igenom sina anställda och se om alla har den lön de ska ha. Har de inte det ska förvaltningen rapportera hur man ska komma tillrätta med problemet.

Tillfälliga anslag – Politikerna kan vissa år dela ut särskilda anslag till grupper som är särskilt utsatta.

Tydliga politiska direktiv – Björn Seve: "Utan stöd från politikerna hade vi som tjänstemän aldrig klarat detta.”

Resultat – Kvinnornas löner inom Göteborgs stad har sedan 2000 ökat från 84% till drygt 90%

Publicerad: