Svarta havet hotas av miljökatastrof

NYHETER

Minst fyra fartyg förlista i hård storm

Foto: REUTERS
Fartyg som nästan blåst upp på land.

Hård storm har förvandlat farvattnen kring Krim till en skeppskyrkogård.

En miljökatastrof hotar sedan minst fem fartyg sjunkit i ovädret.

Stormen i området orsakade höga vågor och vindar på upp mot 32 meter i sekunden.

Utanför Sevastopol sjönk det georgiska fartyget Chasj-Ismail, lastat med metall. 15 av besättningsmännen saknas, uppgav ukrainska myndigheter för nyhetsbyrån Ria på söndagskvällen.

Längre österut, i Kertj-sundet som förbinder Svarta havet och Azovska sjön, sjönk tre sulfastlastade ryska lastfartyg inom några timmar. Fem besättningsmän från ett av fartygen saknas.

Oljetankern Volganeft-139 bröts i sin tur i två delar under natten och övergavs av sin besättning på söndagseftermiddagen. Ombord fanns 4000 ton olja. Minst 1200 ton uppgavs ha läckt ut i samband med olyckan. Dessutom drev två pråmar med vardera cirka 3000 ton brännolja efter att ha slitits loss från sina förtöjningar.

Miljökatastrof

Sundet är vid sitt smalaste läge bara några kilometer brett, mellan det ukrainska Krim i väster och den ryska Taman-halvön i öster. Oron är nu stor för de ekologiska konsekvenserna.

– Det här en storskalig miljökatastrof som kommer att ta lång tid att ordna upp. Det återstår att se om bara drygt 1000 ton olja läckte ut, som det hävdas officiellt. Hur allvarliga katastroferna är brukar vanligtvis tonas ned i det här landet, sade Vladimir Slivjak från den ryska miljögruppen Ekozasjtjita till nyhetsbyrån Interfax.

– Oljeutsläppen är ett stort problem, men ett ännu större problem är sulfatutsläppen. Hur allvarligt det här blir avgörs nu av hur bra räddningsverket lyckas med sin insats, sade för sin del Sergej Baranovskij från en annan miljögrupp, Gröna korset, till nyhetsbyrån Ria.

Hårdare regler

Åklagaren Maksim Stepanenko i Novorossijsk uppgav att en brottsutredning har inletts med anledning av utsläppen. Samtidigt krävde miljörörelsen bättre säkerhet.

– De ryska myndigheterna borde vara strängare när fartygslicenserna utfärdas och kontrollera mer noggrant om säkerhetsföreskrifterna efterlevs vid den här typen av transporter, sade Vladimir Slivjak.

Utöver de sjunkna fartygen stod minst fyra fartyg – två turkiska, ett ryskt och ett grekiskt – på grund längs den ryska Svartahavskusten. Stormen väntas fortsätta åtminstone till och med måndagen.

TT