Mp: Lägg ner flyget Stockholm - Göteborg

NYHETER

Lägg ned flygtrafiken mellan Göteborg och Stockholm. Ska Sverige klara sina klimatmål måste tåg ersätta flyg på alla långväga destinationer som kan förses med samhällsekonomiskt rimlig snabbtågstrafik.

Foto: Peter Eriksson.

Det skriver språkröret Peter Eriksson och riksdagsledamoten Karin Svensson Smith i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Företrädarna för miljöpartiet hävdar att det vore möjligt att göra inom fem år. Men då måste järnvägstrafiken mellan städerna byggas ut. Miljöpartiet har tidigare talat sig varmt för en utbyggnad av Götalandsbanan till Linköping, via Borås och Jönköping, där den knyts ihop med Södra stambanan vidare till Stockholm.

Den sträckan skulle kunna trafikeras med höghastighetståg.

Debattörerna hävdar att "flyget är det transportslag som är den i särklass största boven vad gäller klimatskadliga utsläpp".

TT