Arlanda kan bli lite mer Nobelt

NYHETER

Folkpartiet föreslår namnbyte för att sätta vetenskapen i fokus

Folkpartiet vill byta namn på Arlanda. Och förebilden blir varken Björn Borg eller Abba.

– Vi vill att den ska heta Arlanda Alfred Nobel. Det är det ultimata sättet att visa stolthet på, säger Karin Pilsäter, ordförande i folkpartiets näringslivsutskott.

Foto: Karin Pilsäter.

Förslaget måste först gå igenom Nobelstiftelsen som förfogar över namnet Alfred Nobel. Sedan är det Luftfartsverket som bestämmer om det vill att Arlanda ska få ett nytt namn.

– Vi hoppas att de ska pröva namnförslaget. Det är ett oerhört starkt namn och det här är ett bra sätt att visa nationell stolthet. Det ligger också väl i linje med vad nobelpriset står för, säger Karin Pilsäter.

JFK och Chopin

John F Kennedy, Leonardo da Vinci, Frederick Chopin och Charles de Gaulle är några exempel på profiler som har gett internationella flygplatser nya namn. Och om folkpartiet får som det vill så kommer världen att påminnas om Alfred Nobel mer än en gång om året.

– Det är ett enormt fokus på Stockholm den tionde december och vi vill sätta vetenskapen på första parkett året om. Nobelpriset är det Sverige är absolut mest känd för och vi vill att landet ska förknippas med det ännu mer, säger Karin Pilsäter.