Dödsmyggor sprider sig i Grekland

USA varnar - nu finns viruset även i Europa

Minst 14 människor har dött efter att ha smittats med det myggburna "West Nile-viruset" i USA. Nu utlyser staden Dallas i Texas, USA, undantagstillstånd i kampen mot att förhindra ett utbrott av myggviruset.

Och nu varanar svenska Smittskyddsinstitutet att viruset även sprids i Grekland.

– Dallas genomgår just nu ett omfattande utbrott av myggor smittade med West Nile-viruset, som orsakat och sannolikt kommer att fortsätta orsaka omfattande och svår sjukdom samt förlust av liv, säger Michael Rawlings.

Hittills i år har 14 människor dött och 700 smittats av West Nile-viruset, som sprider sig i USA. Det är den högsta siffran sedan 2004.

Bär skyddande kläder

Värst är det i delstaten Texas i södra USA. Där har invånarna uppmanats att använda myggmedel och undvika att gå ut i både skymningen och gryningen för att undvika att bli smittade. Dessutom rekommenderas de att bära skyddande kläder och att hälla ut stillastående vatten, där insekten kan lägga ägg.

För att bekämpa myggorna flygbesprutas delar av Texas, Kalifornien och New York City med bekämpningsmedel för att ta kol på de smittademyggorna.

Spridits till 42 delstater

Totalt har 42 delstater rapporterat in fall där människor, myggor eller fåglar burit på smittan. Texas, Mississippi och Oklahoma är värst drabbade med 82 procent av fallen.

Det är ännu för tidigt att säga vad som orsakat virusutbrottet, men mycket pekar på att den milda vintern och regniga våren bidragit till gynnsamma förhållanden för myggen.

Viruset upptäcktes för första gången år 1937 i Uganda hos fåglar, och har därefter via myggor spridit sig till människan.

Finns även i Grekland

Även grekiska myggor bär på viruset. Sedan den 7 juli har 44 personer rapporterats ha insjuknat. Majoriteten av fallen, 35 personer, har rapporterats från Attika, den region i landet där bland annat Aten ligger. Ett fåtal personer har även insjuknat i de norra delarna av Grekland, enligt svenska Smittskyddsinstitutet.

Hög feber, synbortfall och förlamning

I extrema fall orsakar viruset hög feber, synbortfall och förlamning hos de insjuknade. Det vanligaste är att man drabbas av huvudvärk och hudutslag.

Personer över 50 år eller som redan lider av allvarliga hälsoproblem löper större risk att drabbas av den allvarligare formen av sjukdomen.

Om man inom 14 dagar efter hemkomst från område med West Nile fever får feber, huvudvärk och muskelvärk bör man tänka på diagnosen och vid eventuellt sjukvårdsbesök informera läkaren om vistelsen i område med West Nile-spridning, skriver Smittskyddsinstitutet.

Publisert: