Så här skyller pryljättarna på sina kunder

Av: Aftonbladet

Publicerad:

Så svarade butikerna på 15 inkomna klagomål från kunder – och blev ARN:s rekommendation

1 av 3
VÄRSTINGEN Media Markt är den butik som fällts flest gånger av Allmänna reklamationsnämnden.

Media Markt är den mest kundfientliga hemelektronikkedjan.

Det visar Aftonbladets granskning.

– Jag handlar inte på ­Media Markt längre. De är inte bra mot sina kunder, säger Linda Berntsson, som tvingades vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få sin kamera ­lagad gratis.

Media Markt

I tio av de 31 fall där företaget har fällts, hävdar Media Markt att kunderna förstört sina varor själva.

■ ■ Växjö, ärende 2009-6540

Klagomål: Kunden köper en mobil­telefon för 1 290 kronor den 1 mars 2009. I maj börjar mobilen krångla – den kan nu bara laddas med USB-­laddaren. Kunden vill ha mobilen ­lagad.

Media Markt: Skyller på kunden. Hävdar att felet ”orsakats genom yttre åverkan” och skriver att ”det är heller inte fråga om ett ursprungligt fel om en konsument har kunnat ladda en mobiltelefon i två månader”.

ARN:s rekommendation: Laga ­mobilen gratis. Media Markt ”har inte presenterat tillräcklig utredning” som visar att kunden orsakat felet.

■ ■ Kungens Kurva, ärende 2009-7245

Klagomål: Ett halvår efter köpet lossnar trumman i tvättmaskinen i augusti 2009. Kunden vill häva köpet.

Media Markt: Skyller på kunden. Skriver att ”förmodligen har maskinen blivit överbelastad med för mycket ­eller för tung tvätt” och ”att lager och trumma lossar av sig själva är inte ­något som händer, det är inte heller ett fabrikationsfel”.

ARN:s rekommendation: Ta tillbaka maskinen och återbetala pengarna. ”Tvättmaskinen är behäftad med ett fel som omfattas av garantin.”

■ ■ Lund, ärende 2009-8993

Klagomål: Kunden köper en Nokia 5520 för 1790 kronor i november 2008. I juni 2009 går inte mobilen att starta längre. ­Kunden vill ha en ny mobil.

Media Markt: Skyller på kunden. Hävdar att hon har fuktskadat mobilen.

ARN:s rekommendation: Ge ­kunden en ny mobil. Media Markt har inte ”styrkt att en fuktskada faktiskt ­föreligger”.

■ ■ Hisings Backa, ärende 2009-9041

Klagomål: Kunden köper en kamera för 1 890 kronor i juli 2009. Efter en vecka går det inte att titta på bilder i den. Kunden vill att felet ska lagas.

Media Markt: Skyller på kunden. Hävdar att hon har stötskadat och förstört tangentsatsen.

ARN:s rekommendation: Laga ­kameran gratis. Media Markt har ”inte presenterat någon servicerapport som stöder företagets påståenden”.

■ ■ Kalmar, ärende 2010-4517

Klagomål: Efter ett halvår lossnade en tangent på datorn våren 2010. Kunden vill ha datorn lagad.

Media Markt: Skyller på kunden. Skriver att tangenter som lossnar ”­anser tillverkaren att det är åverkan på, då man har varit oförsiktig”.

ARN:s rekommendation: Laga ­datorn gratis. Media Markts utredning ger inte ”tillräcklig klarhet” kring varför tangenten lossnat.

■ ■ Växjö, ärende 2010-6589

Klagomål: Kunden köpte en mobil­telefon för 4 990 kronor i augusti 2009. Vid tredje reparationen för att telefonen låste sig hade serviceföretaget smält batteriluckan. Vill ha ny ­mobil.

Media Markt: Skyller på kunden. Kunden har fuktskadat mobilen, varvid batteriet har blivit varmt och batteriluckan skadad.

ARN:s rekommendation: Ge ­kunden en ny telefon. Media Markt har inte ”bevisat att en fuktskada faktiskt föreligger”.

■ ■ Hisings Backa, ärende 2010-7925

Klagomål: Kunden köpte en mobil­telefon i oktober 2009. Elva månader senare gick inte mobilen att starta. Kunden vill ha en ny mobil.

Media Markt: Skyller på kunden. ­Mobilen har utsatts ”för yttre våld”.

ARN:s rekommendation: Ge kunden en ny mobil. Media Markt har ”inte presenterat någon utredning” om att felet beror på yttre våld.

■ ■ Jönköping, ärende 2011-0647

Klagomål: Kunden köpte en mobil i december 2010. Kameran i mobilen fungerade inte. Kunden ville få felet ­lagat.

Media Markt: Skyller på kunden. ”En sådan skada som har hänt på kundens mobil uppstår inte av sig själv utan framkommer i fall av tappskada eller oaktsamhet”.

ARN:s rekommendation: Laga ­mobilen gratis. Felet på mobilen ”­anses vara ursprungligt”.

■ ■ Järfälla, ärende 2011-1434

Klagomål: Efter ett halvår slutade alla USB-portar på datorn att fungera i ­december 2010. Han vill att datorn ska lagas gratis.

Media Markt: Skyller på kunden. USB-portarna har skadats ”av felaktigt hanterande efter förvärvet”.

ARN:s rekommendation: Laga datorn gratis.

■ ■ Växjö, ärende 2011-2963

Klagomål: Kunden köpte en dvd-spelare med fem års garanti 2008. Efter två år kunde inga inspelningar göras. Kunden vill ha dvd-spelaren reparerad gratis.

Media Markt: Skyller på kunden. Dvd-spelaren ”är full med tjära och rök från cigaretter”.

ARN:s rekommendation: Reparera spelaren gratis. Media Markt har ”inte gjort sannolikt” att kunden är ansvarig för felet.

Expert

I tre av de sex fall där företaget har fällts, hävdar Expert att kunderna förstört sina varor själva.

■ ■ Valbo, ärende 2010-1606

Klagomål: Datorn har blivit över­hettad och reparerats tre gånger. Tredje gången kostade reparationen

4 990 kronor. Kunden vill lämna in ­datorn och få pengarna tillbaka, samt slippa reparationskostnaderna.

Expert: Kunden har fuktskadat ­datorn. Han fick ett kostnadsförslag på reparationen, som han accepterade. Om kunden visste att han inte orsakat fuktskadan hade ”han vägrat att betala för att få datorn lagad och blivit arg”.

ARN:s rekommendation: Ge kunden pengarna tillbaka om han lämnar in datorn och ge honom reparationspengarna tillbaka. Det framgår inte av verkstadsrapporterna att det ”före­ligger en fuktskada”.

■ ■ Södertälje, ärende 2009-8275

Klagomål: Mobiltelefonen för 5 299 kronor stängde av sig själv i maj 2009. Vill ha en ny mobil.

Expert: Hävdar att kunden har skadat displayen.

ARN:s rekommendation: Ge kunden ny mobil. Expert har inte kunnat förklara hur mobilen kunde ”bli fuktskadad från en dag till en annan och ändå visa samma fel som innan fuktskadan uppstod”.

■ ■ Simrishamn, ärende 2009-5344

Klagomål: Kundens mobil stängdes av då han skickade textmeddelanden i april 2009. Han ville få skadan reparerad gratis.

Expert: Displayen är spräckt, därför täcker inte garantin skadan.

ARN:s rekommendation: Laga ­mobilen gratis. Kundens yrkande är ­inte ”uppenbart ogrundat”.

Elgiganten

I två av de tio fall där företaget har fällts, hävdar Elgiganten att kunderna förstört sina varor själva.

■ ■ Stockholm, ärende 2010-5330

Klagomål: Mobiltelefonen dog en ­månad efter köpet i maj 2010. Kunden vill att mobilen lagas.

Elgiganten: Skyller på kunden. ­Hävdar att hon har vattenskadat ­mobilen.

ARN:s rekommendation: Laga ­mobilen. Kundens yrkande ”är inte ­uppenbart ogrundat”.

■ ■ Kristianstad, ärende 2010-4153

Klagomål: Kundens mobiltelefon ­slutade fungera kort efter köpet i april 2010. Kunden vill ha en ny Iphone 3G.

Elgiganten: Skyller på kunden. Hävdar att hon har fuktskadat mobilen.

ARN:s rekommendation: Ge ­kunden en ny mobil. Det står klart att mobilen är fuktig, men finns ingen utredning om ”vilken eventuell skada” fukten orsakat. Därför har inte Elgiganten fullgjort sin bevisbörda.

Siba

I båda de fall där företaget fällts har ­Siba accepterat kundernas version av det inträffade.

Publicerad: