Polisen löser färre brott

avCamilla Sundell

Anslagen till polisväsendet har ökat de senaste åren.

Trots det löste polisen färre brott 2011 än året innan.

– Vi är självkritiska, säger Rikspolisstyrelsens kanslichef Kalle Wallin till Dagens Nyheter.

Från 2006 till 2011 ökade anslagen till polisen i stadsbudgeten med 25 procent. Men antalet uppklarade brott har inte ökat på samma sätt, rapporterar Dagens Nyheter i dag.

Anmälda brott ökar

2011 klarade polisen upp 16 procent av brotten, det är en minskning på 1 procent jämfört med året innan.

Samtidigt har antalet uppklarade brott ökat sedan 2006, men antalet anmälda brott har ökat i en högre utsträckning.

– Uppklarningen har inte ökat så mycket som vi tycker att den borde göra, säger Rikspolisstyrelsens kanslichef Kalle Wallin till Dagens Nyheter.

Kronoberg bäst

Skillnaderna mellan olika delar av landet är stor. Polismyndigheten i Stockholm visar sämst resultat, där klarades 14 procent av brotten upp. Polisen i Kronoberg är desto bättre, de klarade upp 25 procent av brotten. Men Rikspolisstyrelsen har informerat Dagens Nyheter om att den höga siffran kan bero på ett statistiskt fel.

– Vi har satsat mycket på den brottsförebyggande verksamheten, säger Kalle Wallin till tidningen.

– En del resurser går åt att hjälpa brottsoffer, skydda vittnen, skydda målsägare och att säkra rättsväsendet. Det kan vara så att dessa kraftfulla satsningar inte ha stått i relation till vårt sätt att utreda.