Så toppstyr S-ledningen

Ledamöterna fick ’facit’ när Aftonbladet skulle kartlägga åsikter om vinster i välfärden

Berit Högman med Stefan Löfven.
Berit Högman med Stefan Löfven.

Frågan om vinster i välfärden har lett till en ­infekterad strid inom ­Socialdemokraterna.

Nu kan Aftonbladet avslöja att S-ledningen har försökt styra vad partiets riksdagsledamöter ska tycka i frågan.

– Jag ville bara ge dem inspiration, säger vice gruppledaren Berit ­Högman.

Frågan om vinstuttag i välfärden splittrar Socialdemokraterna. Därför ville Aftonbladet kartlägga hur riksdagsledamöterna ser på frågan och skickade ut en enkät med tre frågor till partiets 112 ledamöter.

Redan kvällen efter sände vice gruppledaren Berit Högman ut ett mejl till dem, och skrev:

”Om ni vill svara och inte redan har gjort det så skickar jag mina svar här som ”inspiration” som ­naturligtvis bygger på de beslut vi fattat i partiet.”

Högmans svar var ett ja till att privata aktörer, ­både inom skolan och annan välfärd, ska ha rätt att plocka ut vinster ur sina verksamheter. Och ett nej till att förbjuda riskkapitalbolag i välfärdssektorn.

Stor ilska

Den linjen är långtifrån accepterad i hela partiet. Av de 32 ledamöter som svarat säger 19 nej till vinstuttag. Och 10 vill förbjuda riskkapitalbolag i välfärdssektorn.

Enligt Aftonbladets källor har partiledningens försök att styra dem väckt stor ilska bland ­ledamöterna.

– Det är åt helvete. Motståndet mot vinster i välfärden är massivt men ledningen är rädd att det ska synas, säger en ledamot.

En annan ledamot säger:

– Det finns en stor irritation över hur partiledningen försöker toppstyra oss. Vi är ju ingen förskoleklass.

”Lite förebyggande”

Berit Högman försvarar sig med att hon bara ville hjälpa dem.

– Det handlar om att ge ett stöd till ledamöterna lite förebyggande.

Tror du inte att de folkvalda själva kan ta ställning till vad de ska tycka?

– Visst kan de det, men det här är en period när en del reser och då kanske de inte har datorn med sig och kan gå tillbaka och se vad vi sa i kongressbeslutet.

Känner gruppledaren Mikael Damberg till ditt mejl?

– Det är klart. Vi har­ talat om det i gruppledningen.

Flera ledamöter har ­tagit illa vid sig.

– Då tycker jag att de ska höra av sig till mig.

Berit Högman beklagar att hennes mejl har nått Aftonbladet.

Känslig fråga

– Jag hoppades att vi nått en högre mognadsnivå, så att ledamöterna kunde komma direkt till mig i stället för till dig.

Frågan om vinster i välfärden är känslig för Stefan Löfven. Han valdes för att skapa lugn i partiet och förmå de stridande höger- och vänsterfalangerna att gräva ner stridsyxorna.

Men frågan är känslig även på ett annat plan. Ända sedan Löfven tillträdde har han flirtat med näringslivet. Att förbjuda vinstuttag rimmar illa med ambitionen att vara direktörernas bäste vän.

Ett omöjligt förbud

När Håkan Juholt i sitt installationstal förra året riktade skarp kritik mot vinstuttag möttes han av jubel. Och för två veckor sedan sa LO ett rungande nej till vinster i välfärden.

Många hoppas att partiet ska följa efter. Men enligt Stefan Löfven är det omöjligt att förbjuda vinster.

– Det låter sig inte göras, sa han i partiledardebatten i SVT för några veckor sedan.

Bara en av de svarande ledamöterna har kopierat gruppledarens svar. ­Aftonbladet har förgäves sökt Mikael Damberg för en kommentar.

– Det räcker om du har pratat med Berit. De är sammanpratade i allt de gör, säger hans pressekreterare Ann Wolgers.

Berit Högmans mejl till ledamöterna

Hej!

Om ni vill svara och inte har gjort det så skickar jag mina svar här som ”inspiration” som naturligtvis bygger på de beslut vi fattat i partiet.

1. Ska privata aktörer inom skolan få plocka ut ­vinster ur sina verksamheter?

Där svarar jag: a) ja men med skärpt regelverk. Vi vill ställa tydliga krav på kvalité i skolan och på dem som får tillstånden så att en ­större del av vinsten återinvesteras i verksamheten.

2. Ska privata aktörer inom välfärdssektorn, exempelvis vårdbolag, få plocka ut vinster ur sina verksamheter?

Där svarar jag: a) Ja men med skärpt regelverk. Vi vill att kommuner och landsting ska kunna välja enbart non profit-aktörer, om de så önskar. Då måste LOU och LOV (de två lagar som styr detta) ändras.

3. Ska riskkapitalbolag förbjudas inom välfärds­sektorn?

Där svarar jag: Nej men samma svar gäller som på fråga två. Dessutom ska skolinspektionen kunna säga nej till etablering av nya skolor om ägandet i skolor bedöms som kortsiktigt.
 

Hälsningar

Berit
 

Berit Högman (s)

Sveriges Riksdag

Vice gruppledare Socialdemokraterna

Blogg: http://blogg.vf.se/berithogman/

Webb: http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Riksdagen/Vara-ledamoter/Berit-Hogman/

S om vinster i välfärden

Oktober 2009: Dåvarande partiledaren Mona Sahlin lyckades efter en hård ­debatt få med sig kongressen på en kompromiss – ja till vinster, men med skärpta kvalitetskrav. Det skulle hindra oskäligt höga vinster.

Mars 2011: Håkan Juholt kritiserade vinster i välfärden ­redan i sitt installationstal. Han tyckte att alla eventuella vinster skulle återinvesteras i verksamheten. Partiets vänsterfalang jublade.

Februari 2012: I sin första större intervju slog Stefan Löfven fast att han inte vill förbjuda vinstuttag. ”Förbud tror vi inte på”, sa han.

Maj 2012: LO-kongressen beslutar att verka för en ”non profit”-princip inom vård, skola och omsorg. Lagen om valfrihet ska rivas upp.

Frågorna till ledamöterna i riksdagen

32 ledamöter svarade på Aftonbladets frågor
 

1. Ska privata aktörer inom skolan få plocka ut ­vinster ur sina verksamheter?

Ja, med skärpt regelverk: 13

Nej: 19
 

2. Ska privata aktörer inom välfärdssektorn, exempelvis vårdbolag, få plocka ut vinster ur sina verksamheter?

Ja, med skärpt regelverk: 13

Nej: 19
 

3. Ska riskkapitalbolag förbjudas inom välfärds­sektorn?

Ja: 10

Nej: 22

Publisert: