Rapport: Radikal islamism har tiodubblats i Sverige

Antalet våldsbejakande islamister i Sverige har tiodubblats på tio år.

Försvarshögskolan presenterar i dag en rapport över den salafistiska miljön i Sverige.

– Vi måste arbeta förbyggande mot radikaliseringen, annars kommer de bara växa, frågan är bara hur starka de kan bli, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp.

En rättrogen person ska inte:

  • Bli vän med icketroende och tycka om dem.
  • Bli medlemmar i de icke-troendes samhällen.
  • Gå med i deras partier.
  • Imitera dem i klädsel, utseende, tal mm – då det indikerar kärlek för den person eller det folk som imiteras.

Påbuden ovan har predikats av en imam inom den salafistiska läran i en svensk moské. De är tydliga exempel på hur den mest extrema tolkningen av Islam utesluter ett demokratiskt samhälle. Inom salafismen finns bara utrymme för Guds lag.

I dag presenteras en ny rapport om den salafistiska miljön av Försvarshögskolan. Den har beställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i syfte att förbättra samhällets förmåga att förebyggande demokratifientlig radikalisering inom Islam.

Redan i inledningen slås det fast att antalet personer inom den våldsbejakande islamismen i Sverige har tiodubblats från 200 till 2 000 på tio år.

– Samtidigt är det viktigt att poängtera att det fortfarande är en väldigt liten minoritet av den muslimska världen i Sverige, säger Magnus Ranstorp.

Utövas i slutna miljöer

Den mest radikala och våldsbejakande grenen är den så kallade takfir-salafismen. I Sverige utövas den i slutna miljöer vilket gör den svår att kartlägga.

– Tidigare ägde det rum relativt öppet i sociala medier och vi fick en ganska högupplöst bild, men nu har de blivit mer vaksamma, säger Magnus Ranstorp.

I Sverige finns enligt forskarna en liten grupp predikanter som delat landet mellan sig geografiskt. Bland dem förekommer det direkt våldsbejakande åsikter som lyfts fram i rapporten.

2014 hyllade en Imam IS efter att terrorsekten erövrade Mosul. I ett Facebook- inlägg uppmanade han sina följare att be för sina ”sunni-syskon, som krigar mot ”svekfullhetens, icke-trognas och syndfullhetens styrkor”. Han uppmuntrade också sina följare att stötta IS ekonomiskt.

En annan predikant har laddat upp bilden på IS flagga med texten ”Vi muslimer älskar, ärar och höjer denna flagga”.

– Men de är oftast ganska försiktiga, deras predikningar handlar oftare om levnadsregler och förhållningssätt till vårt öppna samhälle, säger Ranstorp.

Förespråkade ”hederspisk”

Gemensamt för predikanterna är att de uppehåller sig mycket kring könens olika roller och de talar ofta om kvinnans roll. En framträdande person som bland annat har hyllat Usama bin Laden har även förespråkat ”hederspisk” för att tillrättavisa en kvinna som agerat fel enligt sharia.

– Ja, hon blir piskad. Det gäller även mannen, om han är otrogen. Han får också piskrapp, har han sagt.

En annan kringresande predikant har liknande kvinnosyn.

– Den kvinna som ber sina fem dagliga böner, fastar sin månad, tar vara på sitt könsorgan och lyder sin man kommer att sägas till henne på Domedagen, tillträd Paradiset från vilken port du än vill”.

Samme person har sagt att kvinnor bör täcka sig för att inte hamna i helvetet och att de bör lägga en ”barriär” mellan sig och mannen.

– Det här rör sig om mycket tongivande personer inom den salafistiska miljon. De har en mycket binär distinktion mellan troende och otrogna.

”Finns ett extremt hat”

I rapportens sista kapitel har Försvarshögskolans forskare intervjuat personer som i sin vardag kommer i kontakt den extrema formen av islam.

– Samtliga vi har talat med vittnar om att det finns en salafistisk och salafist-jihadistisk påverkan som skapar olika påfrestningar på boende i vissa lokala områden, säger Ranstorp.

– Främst riktas påverkan mot andra muslimer som inte delar deras uppfattning. Exempelvis finns det ett extremt hat mot shiamuslimer.

”Tidigare ägde det rum relativt öppet men nu har de blivit mer vaksamma”, säger Magnus Ranstorp.
”Tidigare ägde det rum relativt öppet men nu har de blivit mer vaksamma”, säger Magnus Ranstorp.
Publisert: