Terrordömd får tidsbegränsat straff

Publicerad:
Uppdaterad:

Örebro tingsrätt omvandlade på onsdagen terrordömde Mohamed Abo Talbs livstidsstraff till 30 års fängelse.

Beslutet innebär att Talb kan vara en fri man om två år.

Talb, som redan avtjänat drygt 18 år, dömdes 1989 för bombdåd i Köpenhamn, Amsterdam och Stockholm under mitten av 1980-talet. Han har även pekats ut som inblandad i sprängdådet mot Pan-Am-planet över skotska Lockerbie 1988.

Med tanke på att en fängelsedömd i dag friges sedan två tredjedelar av straffet avtjänats kommer Talb att friges när han i praktiken suttit i 20 år, det vill säga om två år.

Nekade

Abo Talb fälldes mot sitt nekande bland annat för att tillsammans med två andra ha placerat ut de två bomber som detonerade utanför flygbolaget North West Orients kontor och den judiska synagogan i Köpenhamn. Dessa bomber dödade en person och skadade 26.

Attentaten ska ha utförts på uppdrag av den palestinska kampgruppen PPSF, i vilken Talb varit medlem.

Egyptenfödde Mohamed Abo Talb, som är gift och har fyra barn, dömdes 1989 också till livstids utvisning. Efter avtjänat straff på Hall-fängelset planerar han dock att försöka få utvisningen hävd, enligt Kriminalvårdens yttrande.

Inget hot längre

Risken för att Talb återfaller i brott är ovanligt låg, enligt den riskbedömning som läkare gjort. Överläkaren Göran Fransson och professor Henrik Belfrage poängterar dock att ärendet är svårt, men konstaterar att Talb inte är en ”psykopatisk personlighet”.

Drivkraften bakom Talbs tidigare brottslighet var befrielsekampen för Palestina. Säkerhetspolisen anser dock att hans ställningstagande att ”sluta med politik” är genuint. Inte heller anses han utgöra något hot mot svenska säkerhetsintressen. Talb hyser snarare antipatier gentemot terroristorganisationer.

Även Rättsmedicinalverket anser att återfallsrisken är liten. Verket poängterar dock att Talb, som hotats i fängelset på grund av sitt vittnesmål i Lockerbierättegången, hypotetiskt skulle kunna utföra våldsdåd för att skydda sina närmaste.

TT

Publicerad: