Arbetslösheten högre än väntat

avJenny Stiernstedt

Konjunkturinstitutet litar inte till sina egna bedömningar

Antalet personer som nu får beskedet att de riskerar förlora sina jobb ökar i rask takt.

Under oktober månads 13 första dagar har fler varslats om uppsägning än under hela september.

– Vi befinner oss i början av en upptrappning, säger Tord Strannefors, prognoschef vid Arbetsförmedlingen.

Ikea varslar 100 lageranställda i Torsvik och Älmhult.

Volvo CE meddelar att 150 fasta tjänster ska bort i Eskilstuna.

I Köping låter Volvos underleverantör Getrag All Wheel Drive (GAWD) meddela att de måste göra sig av smed 250 personer.

På Hellmer i Norrköping riskerar 60 arbetar bli av med sina jobb.

I Bromölla varslas 40 anställda om uppsägning av småhustillverkaren LB-hus.

115 varslas vid Kubals aluminiumsmältverk i Sundsvall

65 varslas i Skellefteå

För att nämna några.

Några av de många varsel som inträffat – bara i dag.

Fler och fler varsel

Hittills i oktober uppgår siffran till 8 370.

I september landande den på 8 000.

Tord Strannefors, Arbetsförmedlingens prognoschef, tillstår att det är en upptrappning vi ser:

– Ja, visst är det så. Varseltalen är stigande. Vi befinner oss i början av en upptrappning. Nivåerna kommer att pendla upp och ner under en ganska lång tid, men vi kommer sannolikt att ligga på en hög nivå under en ganska lång tid.

”Hög nivå” innebär enligt Strannefors de siffror vi i dag ligger på – omkring 10 000.

”Ganska lång tid” innebär återstoden av 2008 samt en bit in på 2009.

”Kulmen 2010”

– Som det ser ut nu når vi kulmen på arbetslösheten 2010. Tidigast. Det förutsätter att nedgången i tillväxten upphör. Men när den kommer att inträffa är egentligen omöjligt att svara på. Vad vi ser nu är en bred och avtagande världskonjunktur, alla indikatorer pekar nedåt.

I början av 90-talet varslades under en period 15 000 personer om uppsägning varje månad. Är det något vi kommer att få se nu?

– Toppnoteringen då var över 20 000. Men 1990-talskrisen var väldigt unik, besvärligare än den vi nu befinner oss i. Då orsakades nedgången av inhemska faktorer, nu är det nästan bara externa faktorer som styr.

Inte heller Mats Dillén, generaldirektör vid Konjunkturinstitutet, tror att vi kommer att få se siffrorna från förra krisen åter bli aktuella.

– Jag hoppas inte att vi får samma höga tal som på 1990-talet – och jag tror det inte heller. Då hade vi en väldigt djup konjunkturnedgång i Sverige. Även om tillväxtutsikterna har försämrats under de senaste månaderna så är den svenska ekonomin bättre än på länge.

Värre än väntat

Liksom Strannefors tror han att kulmen kommer att nås inom ett par år.

– Vi ser att arbetsmarknaden håller på att försvagas. Sysselsättningen börjar vika nedåt, varslen ökar och antalet nyanmälda lediga platser till landets arbetsförmedlingar faller tillbaka. Och det är möjligt att vi får ytterligare en våg av varsel till följd av den finansiella oro som varit den senaste tiden.

Han fortsätter:

– Vår bedömning var redan i augusti att arbetslösheten kommer att öka från nuvarande 6 procent till 6,5 procent 2009. Men nu är risken uppenbar att den kommer att stiga mer än vad vi räknat med. En bedömning som vi gjort är att den kan komma att gå upp till 7 procent, kanske ännu högre.